Organisationen Kongressen

Resolutioner og vedtagelser

Resolutioner og vedtagelser vedtages på kongressen og udtrykker foreningens holdning

En resolution udtrykker foreningens holdning til et bestemt emne og er rettet mod offentligheden. Hovedstyrelsen foreslår resolutioner i forbindelse med udsendelsen af kongressens dagsorden. Desuden har enhver delegeret mulighed for at foreslå en resolution eller for at foreslå ændringer i en allerede fremsat resolution. Det kan enten ske før kongressen eller mundtligt fra talerstolen. Sekretariatet sørger for, at vedtagne resolutioner straks sendes til de relevante modtagere.

Kongresvedtagelser udtrykker også foreningens holdning, men er rettet mod foreningen selv. Vedtagelser foreslås på samme måde som resolutioner.