Suppleringsvalg til hovedstyrelsen

Da et hovedstyrelsesmedlem er udtrådt af hovedstyrelsen, skal der vælges en ny kandidat til pladsen. Læs om regler for opstilling, stemmeret og afvikling af valg.

Der afholdes suppleringsvalg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, jf. vedtægternes §29, stk. 5. Suppleringsvalget gælder for indeværende valgperiode, som løber frem til og med den 31. december 2023.

Valggruppe I skal vælge ét hovedstyrelsesmedlem.

Valgbare er medlemmer omfattet af valggruppe I. 1.-2. suppleanter for kandidaten samt stillere skal ligeledes være omfattet af valggruppe I.

Frist for meddelelse af kandidatur og fremsendelse af oplysninger om 1.-2. suppleant samt stillere i henhold til vedtægternes §27 er den 12. februar 2021.

Der åbnes for afstemningen den 1. marts kl. 9.00. Der kan stemmes i perioden 1.-10. marts 2021. Afstemningen afsluttes i henhold til vedtægternes § 28, stk. 3, den 10. marts kl. 16.

Hvem har stemmeret?

Valggruppe 1 består af:

  • Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner m.fl.
  • Fraktion 2 Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen

Medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds og medlemmer af skolelederforeningen har ikke stemmeret til hovedstyrelsesvalget. Disse grupper er på anden måde repræsenteret i hovedstyrelsen. Særlige medlemmer (fraktion 6) har ikke stemmeret.

Er der ikke mere end en kandidat ved fristens udløb, vil den foreslåede kandidat være valgt uden afstemning.

Sådan opstiller du

Du opstiller som kandidat ved at gå til kandidat- og stillermodulet. Det er også her du oplister, hvem dine suppleanter og stillere er.

Gå til kandidat- og stillerlistemodul (tilgængeligt fra mandag den 11. januar 2021 kl. 9.00).

Kandidatforslag med mindst en 1. suppleant og en 2. suppleant og stillere – mindst 20 og højest 50 medlemmer - skal være Danmarks Lærerforening i hænde senest den 12. februar 2021 kl. 16.

I brugervejledningen kan du læse om praktikken i forbindelse med oprettelse af kandidatur, og hvordan du inviterer dine suppleanter og stillere via kandidat-og stillermodulet.
Hent brugervejledning til kandidatopstilling (pdf)

Regler for opstilling

Regelsættet for kandidatur til hovedstyrelsen fremgår af § 27 i vedtægternes for Danmarks Lærerforening. Reglerne tilsiger, at et kandidatforslag kun gyldigt er, når

  • det angiver navn og adresse på en kandidat og en 1. og en 2. suppleant for denne
  • det er anbefalet af mindst 20 og højst 50 medlemmer som stillere
  • det er ledsaget af en erklæring fra den foreslåede kandidat og de foreslåede suppleanter om, at de er villige til at modtage valg
  • såvel kandidaten som de to suppleanter og samtlige stillere i medfør af § 6, stk. 1 og 3 har stemmeret ved valget og tilhører samme valggruppe.

Intet medlem kan foreslås som både kandidat og suppleant.

Ingen af de foreslåede kandidater og suppleanter kan være stillere ved valget, og intet medlem kan være stiller for mere end ét kandidatforslag.

Såfremt et medlem har underskrevet sig som stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes vedkommendes navn på dem alle.

Da suppleringsvalget vedrører den indeværende hovedstyrelses valgperiode kan medlemmer, der har været suppleant eller stiller for et af de nuværende valgte hovedstyrelsesmedlemmer, jf. vedtægterne §27 ikke kan være kandidat, suppleant eller stiller for kandidater til suppleringsvalget.

Ethvert kandidatforslag, som er i strid med ovenstående regler, kasseres.

Valgindlæg i Folkeskolen

Kandidater kan få optaget et valgindlæg sammen med et foto i medlemsbladet. Indlæggene samles i Folkeskolen, der udgives den 25. februar 2021 – og vil også være tilgængelige her på siden.

Valgindlæg og foto fremsendes på mail til valg@dlf.org.
Frist for valgindlæg er 12. februar kl. 16.

Indlæg må maksimalt fylde 1.700 tegn (inkl. mellemrum).

Sådan stemmer du

Afstemningen åbnes den 1. marts 2021 kl. 9.
Afstemningen slutter tirsdag den 10. marts 2021 kl. 16.

Spørgsmål om valget

Har du som kandidat spørgsmål til valget, er du velkommen til at kontakte foreningen. 

Skriv til valg@dlf.org eller ring til

  • Hanne Olsen, tlf. 3369 6470
  • Lone Dahl Wium, tlf. 3369 6442

Hvem er hovedstyrelsen?

Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer. Herudover indtræder formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds i hovedstyrelsen.

Valggruppe I råder over 18 af pladserne i hovedstyrelsen. Det er én af disse pladser suppleringsvalget vedrører.

Se den eksisterende hovedstyrelse

https://v8.assembly-voting.com/dlf-hovedstyrelse