Organisationen

Valg af kongresdelegerede

Landskredsen (kreds 181) og fraktion 2 skal vælge, hvem der skal udgøre deres kongresdelegation pr. 1. april 2022-31. marts 2024.

Landsvalg af kongresdelegerede

Er du medlem af Landskredsen (kreds 181) eller fraktion 2, har du nu mulighed for at opstille som kandidat til posten som kongresdelegeret. Frist for rettidig opstilling af kandidatur er 10. februar 2022 kl. 16.

Du opstiller som kandidat ved at gå til kandidat- og stillermodulet (se link nederst på siden), hvor du også kan opliste dine suppleanter og stillere. Du skal mindst angive 10 stillere og højest 20 stillere.

Valg af kongresdelegerede fra Fraktion 2

Fraktion 2 råder over 10 delegerede. Er du kandidat til posten som kongresdelegeret, skal du have en 1. og 2. suppleant samt 10-20 stillere.

Valg af kongresdelegerede fra Landskredsen (kreds 181)

Valget i Landskredsen (kreds 181) omfatter jf. vedtægterne for Danmarks Lærerforening §17, stk. 2 fraktion 1 samt de medlemmer i fraktion 3, der ikke er medlemmer af Skolelederforeningen (kreds 182).

Landskredsen (kreds 181) råder over to delegerede.

Er du kandidat til posten som kongresdelegeret skal du have en første, anden, tredje og fjerde suppleant samt 10-20 stillere.

Gyldigt kandidatur

  • Ethvert kandidatforslag, der er i strid med reglerne i vedtægternes §17, stk. 2, kasseres.

  • Ingen af de foreslåede kandidater og suppleanter kan være stillere ved valget, og intet medlem kan være stiller for mere end ét kandidatforslag.

  • Hvis et medlem har underskrevet sig som stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes medlemmets navn på alle forslag.
  • På alle lister anføres personlige underskrifter.
  • Medlemmer af foreningens hovedstyrelse kan ikke være stillere for kandidater ved valg til kongressen.

Freds- eller kampvalg

Er der inden for fraktion 2 eller i Landskredsen ikke indkommet flere kandidatforslag end det antal delegerede, der i alt kan vælges ved fristens udløb den 10. februar kl. 16, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning.

Er der inden for fraktion 2 eller i Landskredsen indkommet flere kandidatforslag end det antal delegerede, der i alt kan vælges, holdes valg efter følgende regler:

  • De indkomne kandidatforslag offentliggøres i et medlemsblad sammen med stillernes navne. kandidaterne vil også blive offentliggjort her på siden.

  • Hvert stemmeberettiget medlem råder over det antal stemmer, som svarer til antallet af delegerede i fraktion 2 henholdsvis i Landskredsen (kreds 181). Disse stemmer kan gives til én kandidat eller fordeles mellem flere.

  • Et medlem kan kun stemme på en kandidat, der er opstillet inden for fraktion 2, hvorunder vedkommende medlem i medfør af § 6, stk. 3 har stemmeret, henholdsvis Landskredsen.

Gå til kandidat- og stillermodulet

Læs brugervejledning i at bruge kandidat- og stillermodulet (pdf)