Samarbejdspartnere

Danmarks Lærerforening arbejder tæt sammen med en række hoved-/centralorganisationer, forhandlingsorganisationer og underviserorganisationer om at varetage lønmodtagernes fælles interesser, overenskomstkrav samt faglige og pædagogiske forhold

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Danmarks Lærerforening samarbejder med andre fagforeninger gennem bl.a. foreningens medlemskab af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

FH repræsenterer via sine medlemsorganisationer i alt næsten 1½ million lønmodtagere i offentlige virksomheder og private erhverv. FH er partipolitisk uafhængig og varetager på tværs af de faglige organisationer lønmodtagernes interesser overfor Folketinget, regeringen, private og offentlige arbejdsgivere samt i offentligheden. FH arbejder for lønmodtagernes interesser, et stærkt fællesskab i fagbevægelsen samt et solidarisk, demokratisk og fælles finansieret velfærdssamfund.

FH blev dannet pr. 1. januar 2019 ved en fusion mellem 79 faglige organisationer, blandt andet LO og FTF. FH er en af to hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. Den anden er AC. 
Som medlemsorganisation er Danmarks lærerforening repræsenteret i FH’s Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og en række af de øvrige politiske udvalg.

Læs mere om Fagbevægelsens Hovedorganisation her.

Lærernes Centralorganisation (LC)

Danmarks Lærerforening er sammen med en række andre lærerforeninger medlem af Lærernes Centralorganisation (LC). LC forhandler overenskomst for medlemsorganisationerne, og LC forhandler de specielle krav, som fx lønaftale, pension og arbejdstid. Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er formand for LC.

Lærernes Centralorganisation har dannet forhandlingsfællesskab med Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) i Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF). SKAF driver Fællessekretariatet, der også er sekretariat for foreningen Kommunale Chefer (KC).

 

Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår, fx generelle lønstigninger, ferieaftalen og barselsaftalen.

 

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Danmarks Lærerforening er via Lærernes Centralorganisation medlem af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som er overordnet forhandlingsorgan for centralorganisationerne, og forhandler lønvilkår for ansatte i staten - herunder de medlemmer af Danmarks Lærerforening, der er ansat indenfor det statslige område.

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS)

Danmarks Lærerforening er medlem af Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS), som er et samarbejdsforum for samtlige af landets underviserorganisationer. DUS' formål er at sikre de tilsluttede underviserorganisationer størst mulig indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold. Formålet søges bl.a. opfyldt ved, at organisationerne samarbejder, koordinerer og informerer tættest muligt om fælles interesseområder. Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er formand for DUS.