Vedtægter

Foreningens vedtægter udgør det overordnede regelsæt for foreningen og beskriver foreningens formål samt fortæller om, hvem, der kan være medlemmer af foreningen. Derudover indeholder vedtægterne en lang række bestemmelser om foreningens funktion og om foreningsorganernes kompetencer.

Vedtægterne er foreningens grundlov og kan kun ændres af kongressen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal. Disse regler regulerer, hvilke handlemuligheder den politiske ledelse har samt hvilke rettigheder og pligter medlemmerne har.

I vedtægterne er der en vigtig bestemmelse, nemlig formålsparagraffen. Den beskriver, at foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling. Derudover er der en lang række bestemmelser, der beskriver foreningens virksomhed.

Vedtægterne er senest ændret på kongressen i 2018.

Vedtægterne

Principprogrammet

Professionsidealet