Pressemeddelelser

Kommunalpolitikere overser efteruddannelse og naturfag i folkeskolen

Efteruddannelse af lærerne og opkvalificering af naturfagene i folkeskolen, er fraværende hos de to borgmestertunge partier i kommunalvalgkampen.

Kigger man efter i valgprogrammerne fra landets to største partier – Venstre og Socialdemokraterne – er det svært at få øje på, at der efter valget, kommer bedre forhold hverken for naturfagsundervisning eller efteruddannelse til lærerne.

En gennemgang af de to partiers valgtemaer fra landets 98 kommuner viser nemlig, at Efteruddannelse er et S-tema i godt hver tredje kommune, mens hver femte Venstre-kandidat vægter efteruddannelsen af lærerkorpset.

Samtidig viser undersøgelsen, at det kun er i fem kommuner, de to partier er enige om at opprioritere området, hvilket vækker undren hos både Danmarks Lærerforening og Ingeniørforeningen.

”Selvom der er afsat penge fra Christiansborg til efteruddannelse, virker det mildest talt mærkværdigt, at så få byrådskandidater finder dygtigere lærere interessant. Der er et enormt efterslæb, der skal indhentes, og derfor er det ærgerligt, at så få kandidater fra de store partier inddrager det i deres valgkamp. Jeg er overbevist om, at borgerne forventer, at deres kommunalpolitikere sikrer lærere med et højt fagligt niveau i folkeskolen, så det kan blive særdeles kostbart for dem, at hvile på laurbærrene,” siger lærerformand Anders Bondo Christensen.

Frida Frost, formand i Ingeniørforeningen, deler skuffelsen, men sukker endnu dybere, når det viser sig, at stort set ingen kandidater fra de to store partier har vægtet naturfagsundervisningen i deres valgkamp.

”I to sølle kommuner er Venstre og Socialdemokratrene enige om, at naturfagsundervisningen skal opprioriteres. Det efterlader 96 kommuner, hvor det nødvendige fokus på naturfagene går trange kår i møde. Alle fremskrivninger viser, at Danmark kommer til at mangle ingeniører og andre med en naturvidenskabelig baggrund, hvis vi ikke skruer noget mere op tilgangen. Og det er da helt fallit, hvis det allerede glipper i grundskoleforløbet. Det virker mærkeligt, at byråds-kandidaterne ikke vil gøre mere for, at vælgernes børn og børnebørn bliver rustet bedre til fremtiden – for ikke at tale om at sikre et økonomisk bæredygtigt samfund,” siger hun.

 

 

S

V

I alt

 

Region H

Region Sjæl

Region Syddan

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Efteruddannelse af lærer

35%

20%

28%

 

33%

26%

29%

28%

11%

Opkvalificering af naturfag

4%

9%

7%

 

2%

13%

6%

13%

0%

Ingeniørforeningen har analyseret valgoplæg fra Venstre og Socialdemokraterne i forbindelse med kommunalvalget den19. november.