Pressemeddelelser

Skrivebordsarbejde fra Produktivitetskommissionen

Brug kræfterne på at understøtte den gode undervisning. Produktivitetskommissionens arbejde er verdensfjent og giver ikke svaret på, hvordan vi styrker folkeskolen og elevernes udbytte af undervisningen. Det siger Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen. 

”Frem for at indsnævre folkeskolens indhold til nogle ganske få målbare parametre, burde produktivitetskommissionen sætte fokus på, hvordan man bedst muligt giver lærerne mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet. Vi skal have fokus på den gode undervisning. Vi ved fra udlandet, at konsekvensen af at indsnævre kvalitet til få målbare elementer er, at undervisningen også indsnævres og dermed forringes. Produktivitet handler jo ikke bare om, hvad der kan måles og fyldes i et regneark. Ved at styrke kvaliteten og dermed elevernes udbytte af undervisningen – vil effektiviteten komme eleverne til gode,” siger Anders Bondo Christensen. 

En opdateret analyse fra det uafhængige BDO Kommunernes Revision viser, at udgifterne til undervisningen på almindelige folkeskoler målt pr elev igen er faldet fra 2011 til 2012. Dermed er der tale om et samlet fald på 12 procent på kun 10 år. 

Anders Bondo Christensen, siger: ”Kommunerne har år for år har skåret på udgifterne til folkeskolen. Det er sket både under den nuværende og den tidligere regering. Det kan ikke undgå at få konsekvenser for elevernes udbytte af undervisningen. Skolen kan ikke blive ved med at fungere optimalt, hvis der bliver sparet år for år. Her er reelt tale om ti års besparelser på undervisningen i folkeskolen. Alene fra 2009 til 2012 blev hver tiende lærerstilling nedlagt.” 

Analysen fra BDO kan læses her: