Pressemeddelelser

Lærerne savner ressourcer til folkeskolen

Regeringen har netop offentliggjort sine forslag til finansloven. Og der er ikke sat flere ressourcer af til folkeskoleområdet. Alt for defensivt, lyder det fra Danmarks Lærerforening, som blandt andet vil styrke inklusionsindsatsen.

- Når man kigger på den økonomiske udvikling, så er der blevet stadig færre penge per elev i folkeskolen. Og det hænger meget dårligt sammen med alle de massive udfordringer, skolen står midt i. Politikerne har vedtaget en reform, hvor eleverne skal have flere timer. Nu bliver de nødt til at lytte og få analyseret skolernes mulighed for at løfte opgaverne, så vi kan give undervisning med høj kvalitet, siger Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening.

Flere elever og færre lærere
Hun henviser blandt andet til, at udgifterne per elev i folkeskolen over en tiårig periode er reduceret med 12 procent. Samtidig er antallet af lærere faldet med 11 procent siden 2009, mens elevtallet kun er gået tilbage med 3 procent i samme periode.

- Konsekvensen er færre lærere i folkeskolen og flere elever i klasserne, og det betyder dårligere muligheder for at tilgodese behovene hos den enkelte elev. Jeg synes, at regeringen er alt for defensiv, når det handler om at styrke folkeskolen med de nødvendige ressourcer, som kan forbedre rammerne og komme eleverne til gode, lyder det fra Dorte Lange.

Inklusion har brug for håndsrækning
Næstformanden for Danmarks Lærerforening opfordrer blandt andet regeringen til at give inklusion en økonomisk håndsrækning i de kommende finanslovsforhandlinger:

- Der er mange steder på skoleområdet, som trænger til hjælp. Men skal vi lykkes med at give kvalificeret undervisning i de almindelige klasser til elever, der tidligere fik specialundervisning, så er der behov for konkrete krav til forbedringer i kommunerne. Jeg håber, at et flertal i de kommende forhandlinger vil sætte ressourcer af til inklusion og i det hele taget sørge for, at kommunerne tager ansvar for at løfte indsatsen, ellers risikerer vi, at forældrenes opbakning til folkeskolen forsvinder, siger hun.

Bakker op om fællesskabet
Der er dog også ros fra lærerne til regeringens plan om at forhøje fradraget for fagforeningskontingenter.

- Det er positivt, at regeringen nu vil tilgodese alle dem, som bakker op om fællesskabet i en faglig organisation, forklarer Dorte Lange. 

Hun understreger også, at det er vigtigt, at regeringen finder løsninger, som kan hjælpe de mange mennesker, som falder ud af dagpengesystemet:

- Vi skal som velfærdssamfund ikke acceptere, at folk bliver bragt i en så vanskelig situation. Og det er for eksempel helt nødvendigt at få forkortet genoptjeningskravet til dagpenge, siger Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening.