Pressemeddelelser / DLF på dagsordenen

Ny lov er kæmpe tilbageskridt for integrationen

Regeringens lovforslag om undervisning af flygtningebørn vil udhule kvaliteten, og det vil blive meget dyrt på længere sigt. Både for det enkelte barn og for samfundet. Danmarks Lærerforening afholder i dag høring på Christiansborg om lovforslaget.

Regeringen har sendt en lov i høring om kommunernes undervisning af flygtningebørn. Danmarks Lærerforening vurderer sammen med en lang række eksperter, at det vil betyde, at flygtningebørn behandles som andenrangsbørn.

Hidtil har kommunerne været forpligtet til at tilbyde undervisning af flygtningebørn i modtageklasser. Men med lovforslaget får kommunerne nu mulighed for at lave ”et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtageklasser”, som hverken stiller krav om timetal og kvalitet.

Kommunernes økonomi er i forvejen hårdt presset af omprioriteringsbidraget, og den nye lov er udelukkende lavet for, at kommunerne kan spare penge.

Derfor frygter Danmarks Lærerforening, at mange kommuner vil sende børn direkte ind i folkeskolens normalklasser uden den nødvendige støtte eller udnytte de nye muligheder til at henvise de svageste elever til sekunda-tilbud helt uden for folkeskolen. Her kan en 10-årig i værste fald blive undervist af personale uden nogen form for uddannelse og placeret i samme klasselokale som en 25-årig krigsveteran.

 - Flygtningebørn har mere end nogen andre behov for støtte og god undervisning. Mange er traumatiserede og har set og oplevet voldsomme ting. Hvis vi ikke som samfund tager ordentlig hånd om denne gruppe, risikerer vi at tabe endnu en generation af flygtninge på gulvet. Stik imod intentionen for netop to- og trepartsaftalerne. I Norge viser analyser, at det også økonomisk på længere sigt er en stor fordel at investere i flygtningebørnenes skolegang. Det samme gælder i Danmark. Undervisning af flygtningebørn er et dyrt sted at spare, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening afholder i dag en høring på Christiansborg om lovforslaget for at få afdækket nogle af de mulige konsekvenser af de forringede undervisningstilbud. De seneste års udvikling med inklusion af børn med særlige behov i almindelige folkeskoleklasser dokumenterer, at der tale om en alvorlig problemstilling.

- Det nytter ikke, at vi laver en inklusions-opgave version 2.0 ved at sende flygtningebørn ind i almindelige folkeskoleklasser uden et ordentligt indslusningsforløb. Det vil hverken gavne flygtningebørnene eller de danske børn. De skal have et godt overgangstilbud, hvor de lærer dansk og bliver undervist af velkvalificerede, uddannede lærere. Folkeskolen har før vist, at den kan magte en stor integrationsopgave, men det kræver, at skolerne får de nødvendige redskaber og ressourcer, siger Anders Bondo Christensen.

Materiale til Download:

DLFs høringssvar til lovforslag om undervisning af flygtningebørn

DLF-invitation til offentlig høring om undervisning af flygtningebørn

DLF-notat om nye regler for modtagelsesklasser og ”Nyt særligt tilbud til udenlandske børn"

Lovforslag som led i toparts-aftale mellem regeringen og KL: Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge