Pressemeddelelser

Lærernes faglighed er afgørende for, at eleverne løfter sig

Det er fortsat ikke interessant at sammenligne PISA-resultater med andre lande, men erfaringer fra internationale undersøgelser, om hvad der gør en forskel for eleverne, er yderst interessante.

Næstformand for Danmarks Lærerforening peger på, at lærernes faglighed er helt afgørende for, at eleverne løfter sig fagligt. Hun understreger samtidig, at formålet med folkeskolen er meget bredere end det, som PISA måler på.

- Det er lærerens store faglighed og engagement, som sikrer, at eleverne løfter sig. Og i Danmark arbejder lærerne for nogle meget bredere formål, end at eleverne skal blive gode til de tests, som PISA måler på, siger Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening og fortsætter:

- PISA siger kun noget om det, PISA måler på, og derfor skal man være varsom med at konkludere det ene og det andet på baggrund af resultaterne. Vi skal i stedet se på, hvad internationale undersøgelser siger gør en forskel for eleverne, for det giver værdi i forhold til at udvikle folkeskolen.

Ifølge KORA, som i dag har offentliggjort PISA-resultaterne, kan den markante fremgang i matematik ikke tilskrives effekten af folkeskolereformen, og det har undervisningsminister, Merete Riisager (LA), også påpeget.

Næstformanden for Danmarks Lærerforening opfordrer til, at de ansvarlige politikere ser på virkeligheden ude på folkeskolerne og skaber bedre rammer til, at lærernes faglighed kan udfolde sig til glæde for eleverne. Hun ser frem til samarbejde med den nye minister:

- Jeg synes, undervisningsministeren er inde på et godt spor, når hun på Facebook spørger de fagprofessionelle lærere i folkeskolen, hvad der skal til for at give eleverne god undervisning. Al forskning viser, at det ikke er mængden af timer, men kvaliteten af undervisningstimerne, som er afgørende, og det er det, vi skal have langt mere fokus på i folkeskolen, siger Dorte Lange.