Pressemeddelelser

DLF inviterer til samarbejde om at få alle elever med

I dag har Venstre, Konservative og Liberal Alliance præsenteret et nyt regeringsgrundlag, hvor blandt andet folkeskolen bliver fremhævet. Danmarks Lærerforening er klar til samarbejde om at løfte fagligt svage elever. De positive erfaringer med læseprojektet ”Vi læser for livet”, der byggede systematisk formidling af viden fra forskningen og styrkelse af lærernes kompetencer, kan være modellen for en fælles indsats.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, siger om det nye regeringsgrundlag:

-Jeg vil gerne kvittere for, at den nye regering i sit regeringsgrundlag har fokus på vores fælles folkeskole og de store udfordringer, vi står med. Antallet er lærere er faldet med 14 pct. siden 2009, og man har udvidet elevernes undervisningstimetal med 36 pct. Der er ingen tvivl om, at folkeskolen har brug for at blive styrket, og vi stiller os meget gerne til rådighed i forhold til at finde løsninger, som kan forbedre elevernes undervisning og hæve det faglige niveau, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Inviterer regeringspartier til fælles møde
I regeringsgrundlaget står der blandt andet, at regeringen afsætter 500 millioner kr. til skoler, som formår at løfte fagligt svage elever i dansk og matematik.

-Den forøgelse af bloktilskuddet med 600 millioner kr. om året, der fulgte med vedtagelsen af skolereformen, står til at blive udfaset, så resurserne falder på et tørt sted, og det er derfor vigtigt, at midlerne bruges helt rigtigt, hvis vi skal lykkes med at løfte de fagligt svage elever. Det vil vi gerne hjælpe til med, og derfor inviterer jeg ministeren og regeringspartierne til et fælles møde, hvor vi blandt andet vil fremlægge vores erfaringer fra et læseprojekt, som bygger på solid viden fra forskningen og lærernes praksiserfaring. Ved at lærerne systematisk underviser i faglig læsning, styrker vi elevernes kompetencer såvel i læsning som i det pågældende fag, og det kommer især fagligt svage elever til gode. Det rammer derfor i høj grad skiven i forhold til regeringens målsætninger. Det er den slags målrettede tiltag, der skal til, hvis vi vil bruge resurserne effektivt, siger Anders Bondo Christensen.

Mere frihed til skoler
Formanden for Danmarks Lærerforening peger også på, at der i det nye regeringsgrundlag er lagt op til, at kommunerne i stigende grad kan benytte frihedsgrader i folkeskoleloven.

 -Regeringspartierne lægger op til, at skolerne skal have større frihed til at skabe den bedst mulige skole inden for den meget stramme økonomiske ramme, der er givet. Og det er helt oplagt, at der skal satses på kvalitet i undervisningen gennemført af kompetente lærere, der har mulighed for at udfordre den enkelte elev frem for kvantiteten, siger Anders Bondo Christensen.