Pressemeddelelser

Bondo: Brug for løft af fagligt svage elever på alle skoler

Regeringen vil med en ny pulje give ressourcer til udvalgte skoler, der kan fremvise bestemte faglige resultater for de svageste elever. Hvis man vil hæve kvaliteten i undervisningen, er der brug for et løft på alle skoler, lyder det fra formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

”Regeringen præsenterer i dag et projekt, hvor udvalgte skoler, der formår at løfte de fagligt svageste elever i dansk og matematik, efterfølgende bliver belønnet med ekstra ressourcer. Der er i høj grad brug for investeringer i folkeskolen, og med det pres, der er i dag, er der brug for, at investeringerne bruges bedst muligt,” siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

120 skoler bliver tilbudt at deltage i projektet. Projektet er lavet således, at skolerne efter henholdsvis et, to og tre år skal kunne fremvise forbedrede faglige resultater i dansk og matematik på fem procentpoint per år for at få del i puljens 500 mio. kroner. Hvis skolen ikke kan det, får de ikke del af pengene. 

Danmarks Lærerforening vil gøre opmærksom på følgende i forhold til regeringens projekt:

-          Projektet vil tilføre i alt 500 mio. kroner over de næste tre år, altså cirka 166 mio. kroner om året. I samme periode har man besluttet at reducere bloktilskuddet, der skal støtte de fattigste kommuner med implementering af folkeskolereformen, med 300 mio. kroner i 2017 og 600 mio. kroner i 2018 og årene fremover. Tilførslen af de 500 mio. kroner skal ses i perspektiv af, at bloktilskuddet reduceres med 1500 mio. 

-          Vi har intet kendskab til, at belønningsstrategien hæver kvaliteten i undervisningen. Der er derimod brug for ressourcer til at løfte kvaliteten. 

-          Erfaringer fra udlandet viser, at der med et sådant system er stor risiko for, at der går inflation i karaktererne. 

-          Der er brug for, at fagligt udfordrede elever bliver løftet, uanset hvilken skole de går på. 

”Danmarks Lærerforening har sammen med folkeskolens øvrige parter præsenteret regeringen for en model, der efter vores mening ville have skabt langt større effekt af de 500 mio. kroner. Desværre valgte regeringen ikke at lytte til anbefalingerne,” konstaterer Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.