Pressemeddelelser

Bondo: Positivt med større frihed til skoler

Danmarks Lærerforening glæder sig over, at Undervisningsministeriet i dag har meldt ud, at 50 skoler i en tre-årig periode får muligheden for at afkorte skoledagen og i stedet bruge resurserne til at styrke kvaliteten i undervisningen.

Centrale og kommunale bestemmelser har i stigende grad båndlagt skolernes resurser. Der er brug for, at skolerne får mulighed for at prioritere resurserne i forhold til skolens udfordringer. Og der er i høj grad brug for at vise tillid til, at skolebestyrelserne, ledelsen og medarbejderne sammen kan træffe de rigtige beslutninger, mener formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen. 

-Det er meget positivt, at ministeren har lyttet til de mange henvendelser fra elever, forældre og lærere om, at der er brug for, at man lokalt kan tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt for at skabe kvalitet og indhold i skoledagen. I en tid, hvor resurserne er knappe, er det positivt, at skoler får mulighed for at prioritere, så de bedst muligt bidrager til at øge kvaliteten i elevernes undervisning, siger Anders Bondo Christensen.

Formanden for Danmarks Lærerforening peger endvidere på, at såvel dansk som international forskningen viser, at der ikke er sammenhæng mellem elevernes faglige præstationer, og den tid de er på skolen, når det sker på bekostning af kvaliteten i undervisningen. Modsat er der klar dokumentation for, at kvalitet i undervisningen har afgørende betydning for elevernes præstationer.

-I øjeblikket søger et stigende antal forældre og elever væk fra folkeskolen. Den udvikling skal vi have ændret, og vi skal sikre, at opbakningen blandt elever og forældre bliver styrket. Derfor skal vi give større frihed til skolerne, og vi skal fokusere på kvalitet i timerne frem for mængden af timer. Det kræver, at skolerne får øget frihed til at prioritere resurserne, så det giver mening lokalt, siger Anders Bondo Christensen.

Danmarks Lærerforening havde gerne set, at alle skoler fik de øgede frihedsgrader, men hilser det velkomment, at 50 skoler nu i første omgang får muligheden.

Læs mere om, hvordan din skole kan søge om at blive forsøgsskole