Nyheder / Pressemeddelelser / Tal og analyser

45 procent af skolerne forkorter skoledagens længde

Nye tal viser, at knap halvdelen af landets folkeskoler har brugt den øgede frihed i forhold til skoledagens længde i det nye skoleår. Skolerne vælger i stigende grad at prioritere kvaliteten i undervisningen frem for kvantiteten, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

45 procent af landets folkeskoler har valgt at forkorte skoledagens længde på et eller flere klassetrin til fordel for eksempelvis tolærerordninger eller turboforløb. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danmarks Lærerforening.

En del af skolerne indgår i undervisningsminister Merete Riisagers (LA) forsøgsordning, der giver 50 udvalgte skoler lov at eksperimentere med en kortere skoledag. Men forsøgsskolerne er langt fra de eneste, der giver eleverne tidligere fri. Undersøgelsen viser, at 379 skoler benytter sig af den såkaldte §16b, der giver folkeskolerne mulighed for at fravige reglerne om undervisningstid, hvis skolerne erstatter den understøttende undervisning med tolærerordninger i andre timer.

Hos Danmarks Lærerforening glæder formand Anders Bondo Christensen sig over den øgede fleksibilitet, skolerne får ved at udnytte ordningerne.

- Det er positivt, at skolerne i stigende grad får frihed til selv at tilrettelægge skoledagen. Det betyder helt konkret, at skolerne kan bruge de frigjorte ressourcer til at tilrettelægge en mere spændende og varieret undervisning, tolærerordninger, styrket forældresamarbejde eller andre tiltag, der styrker elevernes udbytte af undervisningen. Vi ved, at det ikke er antallet af lektioner, men derimod kvaliteten i undervisningen, der er afgørende for, hvor dygtige eleverne bliver. Og giver vi lærerne mere ansvar og bedre muligheder, leverer de bedre undervisning, siger Anders Bondo Christensen.

Midlertidige løsninger

Undersøgelsen baserer sig på svar fra skolechefer i 97 af landets 98 kommuner. Hvor kun enkelte kommuner for få år siden benyttede sig af §16b, viser undersøgelsen, at 84 procent af kommunalbestyrelserne i dag har åbnet op for at arbejde med en kortere skoledag.

I samme periode har utilfredsheden med de lange skoledage været stigende. I en SFI-rapport fra 2016 gav 8 ud af 10 elever udtryk for, at deres dage var for lange, og i en undersøgelse i Berlingske tidligere på måneden svarede halvdelen af forældrene udtryk, at deres barns skoledag er blevet for lang.

Lærernes formand understreger, at det er vigtigt, at der bliver lyttet til elever og forældre, hvis folkeskolen fortsat skal være det naturlige førstevalg. Nu gælder det derfor om at sikre rammerne på længere sigt.

- Vi skal huske på, at hverken §16b eller ministerens 3-årige forsøgsordninger er langtidsholdbare løsninger. Det er vigtige skridt til at give skolerne større frihed til at prioritere ressourcerne, men det er altså ikke nok, at skolerne får mulighed for at løfte undervisningen for nogle elever, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Hvis vi virkelig skal rykke, og det skal vi, så kræver det, at vi fremover sikrer, at ledere og lærere i folkeskolen har såvel den fornødne frihed som de fornødne rammer og ressourcer til at strukturere en meningsfuld hverdag for alle elever.

Se undersøgelsens resultater her.