Nyheder / Pressemeddelelser / Tal og analyser

Danmarks Statistik: Hvad er den største udfordring for folkeskolen?

Manglende tid til den enkelte elev er folkeskolens største udfordring. Sådan lyder det fra danskerne i en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Formanden for Danmarks Lærerforening er enig, og påpeger, at eleverne har fået markant flere undervisningstimer, mens der er blevet færre lærere til at hjælpe eleverne.
I en netop offentliggjort befolkningsundersøgelse fra Danmarks Statistik svarer 50 procent af danskerne, at manglende tid til den enkelte elev er folkeskolens største udfordring. 23 procent peger på uro i klasserne, mens 6 procent mener, at mange vikarer er det største problem. 9 procent svarer, at det er noget andet.  
 
 Formanden for landets 90.000 lærere, Anders Bondo Christensen, siger:
 
- Tallene fra Danmarks Statistik om befolkningens oplevelse af folkeskolens udfordringer svarer helt til lærernes opfattelse: Det er den manglende tid til den enkelte elev, der er folkeskolens største problem. Det handler om lærerens tid til at løse alle de opgaver, der er i tilknytning til undervisningen, herunder forberedelse og efterbehandling, så undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Det er helt afgørende, at der bliver taget hånd om det, hvis vi skal sikre kvaliteten i elevernes undervisning fremover.
 
Flere timer og færre lærere
Anders Bondo Christensen henviser blandt andet til, at folkeskolen har fået mange flere opgaver, herunder inklusion og heldagsskolen, samtidig med, at der er blevet stadig færre lærere til at sikre indhold i undervisningen.
 
- På syv år er antallet af lærere i folkeskolen reduceret med 14 procent, mens elevtallet kun er faldet med 5 procent. Derudover har eleverne med folkeskolereformen fået 36 procent flere undervisningstimer, uden at der er tilført flere lærerkræfter til folkeskolen. Det har selvfølgelig haft dramatiske konsekvenser for lærernes mulighed for at forberede undervisningen og for den tid, læreren har til den enkelte elev, siger formanden for Danmarks Lærerforening og fortsætter:
 
- Alt for mange elever går i store klasser med 25 eller flere elever. Det giver mindre tid med læreren for den enkelte elev, og det giver mere uro i klassen. Faktisk er antallet af elever, der går i en stor klasse med 25 eller flere elever, steget siden 2009, og det er nu mere end hver fjerde folkeskoleelev, der går i en alt for stor klasse. Folkeskolen har brug for de nødvendige ressourcer til at sikre, at lærerne har den nødvendige tid til den enkelte elev.