Pressemeddelelser

Sammenhængende og inkluderende indsats kan løfte elever med anden etnisk baggrund end dansk

Politiske forslag skal ikke være snuptagsløsninger, men bygge på viden, lyder det fra formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

På baggrund af en PISA-undersøgelse foreslår flere partier i Folketinget, at der skal være kvoter for, hvor mange elever med indvandrerbaggrund der skal være i folkeskolerne.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, efterlyser, at politikerne bygger deres forslag på den viden, vi har fra den pædagogiske forskning i stedet for at buse ud med en række uigennemtænkte forslag.

- Jeg håber, at alle vil gøre sig klart, at der ikke findes nogen hurtige og lette løsninger, når vi taler om at få løftet fagligt svage elever med anden etnisk baggrund end dansk. Det er meget komplekst. Men noget af det, som international forskning peger på har positiv effekt, er, hvis skolen og ikke mindst samfundet har en grundlæggende inkluderende tilgang til elever og familier, som kommer med en anden kultur, siger Anders Bondo Christensen.

- Og så skal vi gøre os klart, at skolen ikke bare kan løfte opgaven selv uden opbakning. For et år siden besluttede et flertal i Folketinget at give kommunerne mulighed for at give flygtningebørn et skoletilbud, der ikke er omfattet af de samme kvalitetskrav, som der er til undervisningen i folkeskolen. Det er direkte kontraproduktivt i forhold til at løfte elever med indvandrerbaggrund. Ministre og folketingspolitikere skal endvidere gøre sig klart, at et generelt nedsættende sprog om indvandrere gør skolens opgave vanskeligere, fortsætter formanden for lærerne.

Han peger på, at modersmålsundervisning, studievejledning, styrket forældresamarbejde og lærere med særlige kompetencer er med til at understøtte, at eleverne får et bedre skoleforløb.

- Det kræver en vedvarende og sammenhængende indsats at løfte eleverne. Og på den vej kan der være mange udfordringer. Derfor er det afgørende, at vi træffer beslutninger ud fra viden og praksis frem for tro, siger Anders Bondo Christensen.

Formanden for Danmarks Lærerforening understreger, at lærerne meget gerne deltager i arbejdet med at udvikle indsatser på området. Og han henviser til, at Lærerforeningen sammen med andre aktører allerede har sat gang i et særligt projekt, som skal styrke forældresamarbejdet med nyankomne forældre med anden etnisk baggrund end dansk.