Pressemeddelelser

Riisager tager initiativ til at reducere antallet af obligatoriske mål i folkeskolen

Det er positivt, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) nu tager initiativ til at reducere antallet af obligatoriske mål, mener formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Alle er øjensynligt enige om, at mængden af obligatoriske mål i folkeskolen bør reduceres kraftigt. I dag er der således mere end 3.500 obligatoriske mål for undervisningen i folkeskolen. 

Det er derfor meget positivt, at undervisningsministeren nu tager initiativ til at drøfte med forligskredsen, hvordan der kan reduceres i det måltyranni, der i dag virker som en hæmsko for, at lærerne kan levere en levende undervisning.

- Det er afgørende, at forligspartierne tager et reelt opgør med de tusindvis af mål der er gældende i dag. De 215 overordnede kompetencemål er mere end rigeligt, og vi håber meget på, at forligskredsen vil være med til at give øget frihed til skolerne og lærerne, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. 

Derfor er det også afgørende, at den reduktion af målene, der forhåbentligt bliver resultatet af drøftelser i forligskredsen, ikke blot erstattes af kommunalt fastsatte mål, for så er vi lige vidt.

- Giv nu skolerne øget frihed, og vis ledere og lærere tillid, opfordrer Anders Bondo Christensen.

- Vi håber, at politikerne lytter til lærerne, der står med ansvaret for at administrere de beslutninger, der træffes på Christiansborg. Danmarks Lærerforening medvirker meget gerne til at skabe løsninger for skolerne, som vil styrke lærernes engagement og kvaliteten i undervisningen, understreger Anders Bondo Christensen.