Pressemeddelelser

OK18-forlig med KL

Efter vanskelige og langvarige forhandlinger indgik Forhandlingsfællesskabet i dag et 3-årigt forlig for de kommunalt ansatte.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, udtaler:

”Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen. Det har vi opnået gennem et stærkt sammenhold blandt de faglige organisationer, og det er jeg meget glad for.

Vi har med aftalen forbedret reallønnen for alle ansatte. Vi har afskaffet privatlønsværnet, der var en forhindring for, at de kommunalt ansattes løn fremover ville følge lønnen for de privatansatte. Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive 8,1 procent over de næste tre år. Det er klart bedre end den lønudvikling, som arbejdsgiverne først havde foreslået.

I forhold til lærerne er der også fundet en løsning, der senere i dag bliver præsenteret for Lærernes Centralorganisation, og derefter vil indholdet blive offentliggjort.

Endelig har såvel FTF, AC som OAO-K og FOA indgået aftaler, der håndterer spisepauseproblematikken på de forskellige områder.”

Forliget indeholder desuden en række andre forbedringer.

”Vi har aftalt en ligelønspulje. Puljen anvendes som bidrag til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder inden for en række kvindedominerede grupper. Også i forhold til lavtlønsgrupper har vi afsat midler til en kroneforhøjelse af de laveste løntrin. Endelig blev alle krav om forringelser af seniorordningerne trukket tilbage,” udtaler Anders Bondo Christensen og understreger, at det er sammenholdet i Forhandlingsfællesskabet, som har båret forhandlingerne i mål.