Pressemeddelelser

3 ud af 4 lærere stemte ja

Et stort flertal af Danmarks Lærerforeningens medlemmer har stemt ja til OK18-resultatet. Formand Anders Bondo Christensen understreger, at nu skal forliget bruges til at skabe forbedringer for lærerne og et godt samarbejde om folkeskolen.

74,6 procent af lærerne på det kommunale og regionale område stemte ja til OK18-forliget, mens 25,4 procent stemte nej. I alt deltog 41.939 DLF-medlemmer i urafstemningen, hvilket er en rekordhøj stemmeprocent på 78,1.

På det statslige område stemte 63,5 procent af de stemmeberettigede, og heraf stemte 77,4 procent ja, mens 22,6 procent stemte nej. 

Formand Anders Bondo Christensen udtaler:

”Det er rigtig flot, at så mange medlemmer har deltaget i urafstemningen. Det engagement er vores forenings store styrke. Jeg er selvfølgelig glad for, at et stort flertal har stemt ja, men jeg er også helt opmærksom på, at en betydelig del har stemt nej. Nu handler det om, at vi centralt og lokalt sammen med arbejdsgiverne bruger OK-forliget, så vi kan få skabt forbedringer for lærerne og positive forandringer på arbejdspladserne.”

Som en del af OK18-forliget mellem Lærernes Centralorganisation og KL iværksættes der nu en undersøgelseskommission, som senest med udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger og forslag, som skal give et afsæt for en ny forhandling om lærernes arbejdstid mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Aftalen indeholder endvidere en forpligtelse til parterne om at understøtte et lokalt samarbejde såvel på skoleniveau som kommuneniveau.

”Jeg er meget glad for, at en række kommuner allerede har taget initiativ til et styrket lokalt samarbejde som følge af aftalen. Målet er at tage initiativer, der kan styrke lærernes mulighed for at lave god undervisning,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. 


Tilføjelse kl. 15.57 d. 4. juni 2018:
De stemmeberettigede medlemmer har stemt 'ja' til OK18-forliget på det statslige område.