Pressemeddelelser

Bondo: Fokus på frihed og faglighed i selvstyrereform

Formanden ser positive takter i Socialdemokratiets nye udspil, men advarer mod, at man stik mod hensigten ender i new public management-fælden.

Socialdemokratiet har præsenteret en ny selvstyrereform, der skal gøre op med årtiers stram styringslogik og i stedet bringe mere frihed og større rum til faglighed ind i den offentlige sektor.

Danmarks Lærerforening ser mange gode tanker i forslaget, der blandt andet vil erstatte politisk detailstyring med flerårige budgetter og lokale velfærdsaftaler. Disse aftaler består af flerårige udviklingsplaner, der skal udvikles i samarbejde med institutionerne, og som sætter en stopper for indførelse af yderligere mål og krav i perioden. Ønsket er at give skoler, daginstitutioner og andre offentlige arbejdspladser den fornødne ro og stabilitet til at fokusere på de langsigtede indsatser.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er positiv over for udviklingsplanerne:

- Jeg tror på, at gode ideer ofte kommer nedefra. Derfor er det vigtigt, at vi giver den enkelte skole mulighed for at komme med bud på, hvordan man bedst lokalt lever op til de overordnede politiske målsætninger. På den måde sikrer vi, at de medarbejdere, forældre og elever, der har deres hverdag på skolen, også har indflydelse på den, siger Anders Bondo Christensen.

Forslaget vil samtidig mindske de dokumentationskrav og den kontrol af medarbejderne, der mange steder har taget overhånd. Øget bureaukrati har længe taget tid fra kerneopgaven, og ved at reducere regler, overvågning og krav kan der frigøres ressourcer og gives tid til at lykkes med opgaven. 

Pas på NPM-fælden

Formanden er dog skeptisk over for andre elementer i forslaget, herunder ønsket om at offentlige ledere i stigende grad skal måles på deres resultater og et fokus på økonomiske gevinster for skolerne.

- Man skal passe på med ikke at falde i fælden og ende med en gammeldags form for new public management-tankegang, hvor man forsøger at styre fagprofessionelle gennem økonomiske incitamenter som resultatløn. Det skal være ønsket om at skabe den bedst mulige skole, der driver udviklingen – aldrig størrelsen af ledelsens bonus, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Ideen om performance pay i uddannelsessektoren er for længst forladt internationalt. Den fejl behøver vi ikke også at begå.

Reformforslaget favner en meget bred offentlig sektor, hvilket medvirker til, at forslaget indeholder en række uhensigtsmæssige uklarheder. Skal reformens intentioner om øget indflydelse og frihed til faglighed realiseres, er det vigtigt at få tilpasset de forskellige forslag til virkeligheden på de forskellige institutioner. Derfor opfordrer lærerformanden til et samarbejde om implementeringen.

- Vi vil meget gerne tage den dialog. Vi har en klokkeklar fælles interesse i at tilpasse tankerne om frihed og selvstyre til hverdagen på skolerne og sammen diskutere, hvordan vi skaber både god undervisning og et godt arbejdsmiljø på skolerne, siger Anders Bondo Christensen.