Pressemeddelelser

Bondo: Kollektive aftaler sikrer velfærden

Ledelseskommissionen er kommet med 28 anbefalinger til en mere effektiv og borgerorienteret offentlig sektor. Men kommissionen glemmer, at det er medarbejderne, der skal skabe velfærden, mener DLF-formand Anders Bondo Christensen.

Ledelseskommissionen er i dag tirsdag kommet med sine 28 anbefalinger til bedre offentlig ledelse. Blandt ønskerne er et opgør med de offentlige overenskomster. Men forringelser i medarbejdernes arbejdsvilkår er den helt forkerte vej at gå, hvis man vil gøre den offentlige sektor i stand til at levere bedre velfærd til borgerne, mener Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

- Ledelseskommissionen glemmer, at de kollektive aftaler sikrer effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Det er jo medarbejderne, der skaber den velfærd, borgerne møder, og derfor er det helt afgørende, at de har rammer, der gør det muligt at sikre høj kvalitet i arbejdet, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Skræmmeeksemplet på det modsatte er folkeskolen efter 2013, hvor vi har oplevet, at mange lærere har forladt folkeskolerne, fordi de ikke føler, de kan lykkes med deres opgave. Den situation må vi endelig ikke overføre til andre områder.

Anders Bondo Christensen understreger, at ledelse sker i et samspil mellem ledere og fagprofessionelle, og at det er et afgørende fokus, hvis vi ønsker en mere effektiv offentlig ledelse. Derfor anbefaler Danmarks Lærerforening, at vi med det som udgangspunkt laver forsøg, hvor styringskæden reelt vendes på hovedet, forstået på den måde at lederne i samarbejde med medarbejderne får det reelle ansvar for institutionens udvikling. 

- Man skal huske, at ledernes vej til borgerne går gennem medarbejderne. Derfor skal god ledelse netop bygge på inddragelse af de fagprofessionelles viden. Vi kommer længst, når vi i fællesskab udvikler fagligheden og skaber rum til professionelle vurderinger, siger Anders Bondo Christensen.