Pressemeddelelser

Rådgivningsgruppe vil give lærere større frihed

Regeringens rådgivningsgruppe for Fælles Mål har netop præsenteret sine anbefalinger. Jeanette Sjøberg fra DLF glæder sig over, at lærerne fremover skal have større didaktisk frihed og et øget professionelt råderum.

Efter de 3.170 bindende mål i folkeskolen i maj 2017 blev gjort vejledende, præsenterer rådgivningsgruppen for Fælles Mål nu sine anbefalinger til, hvordan man fremadrettet sikrer øget lokal frihed og høj kvalitet i undervisningen. 

Jeanette Sjøberg, formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg, har været en del af rådgivningsgruppen. Hun understreger, at gruppen er enige om behovet for en ny praksis, hvor professionel dømmekraft, faglig frihed og pædagogisk ekspertise er i centrum.

- Jeg glæder mig over, at lempelsen i Fælles Mål vil give et øget råderum for de professionelle i folkeskolen, og at der igen kan skabes en fornyet respekt om skolen og de fagprofessionelles dømmekraft, siger Jeanette Sjøberg.

Hun påpeger, at lærerne er forpligtede af lovskrifter og rammer ud over Fælles Mål, og at mange skoler har fokuseret for meget på at opfylde læringsmålene. Derfor er hun glad for, at anbefalingerne peger i retning af et større fokus på det overordnede formål med undervisningen og et opgør med den stramme målstyring.

- Der er tale om en ny didaktisk frihed. En mere nuanceret forståelse af arbejdet med mål i undervisningen og en respekt og anerkendelse af lærerens professionelle dømmekraft. Så jeg er meget tilfreds med rådgivningsgruppens arbejde og endelige anbefalinger, siger Jeanette Sjøberg.

Banebrydende skifte

Lærer Mette Frederiksen fra Syvstjerneskolen i Værløse, der gennem flere år været en stærk fagprofessionel stemme i debatten om målstyring i folkeskolen, er en af de tre lærere, der har siddet med i rådgivningsgruppen. Hun har oplevet et godt samarbejde og mener, at pejlemærkerne viser et banebrydende skifte for undervisningen:

- Jeg er meget, meget glad for det, vi er nået frem til. Dette her vil potentielt have en stor betydning for undervisningen, fordi det kan give lærerne en langt større didaktisk frihed til at træffe valg og planlægge undervisningen, så den giver mening, siger Mette Frederiksen, der er særligt glad for, at der nu lægges op til et mere nuanceret arbejde med mål.

- Nogle steder har målene nærmest været en tjekliste, og det er det, vi nu prøver at gøre op med. Der vil altid være mål for undervisningen, men det er vigtigt, at der er en bred forståelse af både mål og formål med undervisningen. Sagt med andre ord skal det ikke kun handle om, at eleven bliver hurtig til at læse, men også om, hvad man læser, siger hun.

Læs rådgivningsgruppens rapport "Formål og frihed - fem pejlemærker for folkeskolens fremtid" her.