Pressemeddelelser

Kommissionsformand er udpeget

Per B. Christensen bliver formand for den undersøgelseskommission, som KL og Lærernes Centralorganisation har aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Den nye formand er uddannet lærer og har bred erfaring fra børne- og skoleverdenen.

”Jeg er utrolig glad for, at vi sammen i dag kan præsentere Per B. Christensen som formand for den kommission, som skal skabe et fælles billede af, hvordan arbejdstidsregler kan understøtte lærerne og lederne i at skabe den bedst mulige skole.  Per B. Christensen er et menneske, som brænder for folkeskolen og har indgående kendskab til lærerfaget - og KL og vi var helt enige om, at han er den rette til at udarbejde et solidt og konstruktivt afsæt for en ny forhandling om lærernes arbejdstid,"

Sådan siger Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes Centralorganisation (LC) og Danmarks Lærerforening (DLF), om dagens udpegning af Per B. Christensen som formand for den undersøgelseskommission, der er en vigtig del af overenskomstaftalen mellem LC og KL. Undersøgelseskommissionen skal stå i spidsen for et forløb vedrørende arbejdstid og samarbejde om udvikling af folkeskolen, som både LC og KL har forpligtet sig til at indgå konstruktivt i.

Per B. Christensen er 61 år, uddannet lærer og har meget bred erfaring fra børne- og skoleverdenen. Han var blandt andet i 19 år – frem til sommeren 2017 – direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune og var også i 8 år formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Han har også været udpeget til en lang række tillidsposter. Blandt andet var han formand for følgegruppen for læreruddannelsen frem til 2012, og han er nu formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og opmand i processen med at etablere de nye FGU-skoler. 

Meget engageret formand
KL-formand Jacob Bundsgaard glæder sig meget over, at Per B. Christensen har takket ja til formandsposten.

"Per B. Christensen er et utrolig engageret menneske, som altid har brændt for folkeskolen og børns trivsel. Derfor er han den helt rette til at stå i spidsen for denne nye start for folkeskolen, som lærerne og KL er helt enige om, at arbejdet med undersøgelseskommissionen skal være. Vi glæder os meget til samarbejdet med formanden og Lærernes Centralorganisation om kommissionen," siger Jacob Bundsgaard. 

Formand ser frem til arbejdet
Den nye kommissionsformand kalder det en ære at blive udpeget til posten og ser frem til at komme i gang med arbejdet.

"Det er en spændende opgave med mange perspektiver og udfordringer. Jeg har et stort ønske om at udvikle folkeskolen og at udvikle lærernes og ledernes arbejdsvilkår, arbejdsglæde, stolthed og faglighed. Jeg ved godt, at jeg begiver mig ind på en arena, hvor der har været mange højlydte meningsudvekslinger mellem lærernes organisationer og KL. Men efter at have holdt møde med Anders Bondo Christensen og Jacob Bundsgaard er jeg overbevist om, at begge parter har forpligtet sig til at samarbejde om en ny start for folkeskolen, og det giver mange perspektiver for det arbejde, jeg nu skal i gang med,” siger Per B. Christensen.

Den nye kommissionsformand er nu i dialog med Lærernes Centralorganisation og KL om de præcise rammer for arbejdet. Undersøgelseskommissionen begynder først for alvor sit arbejde, når urafstemningen blandt lærerne er slut og under forudsætning af, at forliget er blevet stemt hjem.

Kommissionens arbejde skal være afsluttet inden for halvandet år ved udgangen af 2019. Derefter skal der føres forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale med lærerne, som senest skal være afsluttet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Ifølge den nyudnævnte kommissionsformand vil man løbende sørge for at orientere parterne om kommissionens arbejde.

 

Pressebriefing fredag d. 4. maj kl. 8.30
Der er pressebriefing med Anders Bondo Christensen, formand for LC og DLF, Jacob Bundsgaard, KL’s formand, og kommissionsformand, Per B. Christensen, fredag d. 4. maj kl. 8.30 hos Danmarks Lærerforening, lokale: ’Trykkeriet’, indgang fra Løngangstræde 16.

For yderligere information om pressebriefingen:
Kommunikationschef i KL, Ida Thuesen Nielsen: 3055 9205
Pressechef i Danmarks Lærerforening, Søren Olufsen: 2426 2215  

 

Om Per B. Christensen

  • 2018-: Opmand i forhold til at etablere skolestrukturen i forbindelse med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • 2018-: Medlem af ekspertgruppe, der evaluerer læreruddannelsen
  • 2014-: Formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser
  • 2014-: Medlem af vurderingsudvalget i A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal vedrørende folkeskoledonationen 
  • 1998-2017: Direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune
  • 2008-2012: Formand for følgegruppen der kom med forslag til ny læreruddannelse
  • 2001-2009: Formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
  • 1985-1998: Udviklings- og kontorchef i Storstrøms Amt
  • 1981-1985: Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo og leder af Maribo Ungdomsskole (i en del af denne periode også medlem af kredsstyrelsen for DLF kreds 65)
  • 1981: Uddannet lærer fra Vordingborg Seminarium