Pressemeddelelser

Lærerkommissionens formand: Nu trækker vi for alvor i arbejdstøjet

Med en igangsætningskonference i dag skydes lærerkommissionens arbejde formelt i gang. Vi skal meget ud i praksis, lyder det fra kommissionens formand Per B. Christensen, som opfordrer til at give kommissionen ro til arbejdet.

Lærerkommissionen har allerede haft første møde den 3. september. I dag samles lærerkommissionens medlemmer og sekretariat samt den øverste politiske ledelse og sekretariater i KL og Danmarks Lærerforening til igangsætningskonference.

Konferencen skal give kommissionsmedlemmerne viden og indsigt i de overvejelser, der ligger til grund for parternes aftale om kommissionsarbejdet og Ny Start. Konferencen skal desuden fremme en forventningsafstemning mellem kommissionens medlemmer og parterne om den afdækning og de forslag til anbefalinger og løsninger, der foreligger ultimo 2019.

”Vi har sammensat en stærk og vidende kommission, og jeg ser frem til samarbejdet og arbejdet. Vi skal meget ud i praksis og tale med bl.a. lærere, skoleledere, forvaltninger, tillidsrepræsentanter, lokale lærerkredse og elever. Derudover skal vi lytte til interessenter og forskere mv., og jeg får som formand en særlig rolle i at tage ud i landet og besøge skoler og tale med personer med viden om folkeskolen. Vi skal have tid til at lave grundige undersøgelser, tænke kreativt og overveje gode løsninger. Det forudsætter også en vis mængde arbejdsro, og at vores arbejde ikke bliver politiseret undervejs. Derfor vil I opleve, at vi vil være yderst lyttende og opsøgende, men meget lidt kommunikerende,” siger kommissionsformand Per B. Christensen.

På konferencen vil KL’s formand Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, og formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, uddybe deres hensigter og ønsker med kommissionsarbejdet.

”Vi har brug for en ny start for folkeskolen. Kommunerne har stor tillid til det stærke hold, der nu skal løfte opgaven med at skabe fundamentet for et mere tillidsfuldt og motiverende samarbejde. Med kompetencer inden for arbejdstidsforhold, skoleforskning, forskning i ledelse og motivation, stærke metodiske kompetencer og ikke mindst indsigt i den praktiske virkelighed på skolerne har vi et stærkt udgangspunkt,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, siger:

”Det er et vigtigt arbejde med stor betydning for lærerne og skolen, som kommissionen nu skal i gang med. Jeg har fuld tiltro til kommissionens medlemmer og glæder mig til at læse kommissionens anbefalinger i 2019 og komme i gang med de efterfølgende periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid.”