Pressemeddelelser

DLF: Folkeskoleforlig kan bane vejen for mere kvalitet i undervisningen

DLF hilser den netop indgåede aftale på folkeskoleområdet velkommen. Brugt rigtigt kan aftalen blive et skridt i retning mod mere kvalitet i undervisningen.

- Vi glæder os over, at politikerne har taget udgangspunkt i den viden, vi har fra forskningen og lærernes praksiserfaring. Aftalen løsner båndene, så skoler får bedre mulighed for at prioritere kvaliteten i undervisningen. Det sker blandt andet gennem en mere fleksibel brug af Folkeskolelovens §16b, siger formand i Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Indtil nu har skolerne i begrænset omfang kunnet omlægge dele af den understøttende undervisning til tolærerordninger, men fremover vil den enkelte skole få et større råderum til at forkorte skoledagen til fordel for flere fagtimer, øget undervisningsdifferentiering eller andre indsatser, man vurderer, vil øge kvaliteten af undervisningen.

- Forskningen viser entydigt, at hvis man prioriterer kvantiteten, og det sker på bekostning af kvaliteten, har det en direkte negativ betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Samtidig konkluderer forskningen, at større autonomi til skolerne og lærerne har en positiv betydning. Bliver konsekvensen af aftalen, at der på den enkelte skole nu bliver bedre mulighed for at prioritere kvaliteten, vil det derfor være et klart fremskridt, siger Anders Bondo Christensen.

- Aftalen rummer forbedringer af nogle af de forhold, der har presset folkeskolen og eleverne i en årrække. Det har vi i Danmarks Lærerforening arbejdet for de seneste fem år. Derfor er jeg tilfreds med, at der er bred politisk enighed om at lave disse ændringer af folkeskoleloven, siger Anders Bondo Christensen.

Den lange skoledag har siden reformens indførelse været udskældt af mange elever og forældre. Med aftalen kan alle elever i de yngste klasser nu se frem til en kortere skoledag.

- Folkeskolen skal være forældrenes førstevalg, derfor skal vi naturligvis lytte til forældrenes ønsker. Det er til en vis grad sket med denne aftale. Det kan i den forbindelse undre, at aftalen ikke også rummer en nedsættelse af timetallet for de ældste elever. Vi ved fra undersøgelser, at langt de fleste ældste elever mener, at skoledagen er for lang. Det, mener jeg, vi skal lytte til, og bruge de nye muligheder, der nu er lokalt, siger Anders Bondo Christensen.

Danmarks Lærerforeningen roser forligspartierne bag aftalen for at sende et signal om, at man anerkender lærernes faglighed, og at politikerne har lyttet til forskningen og lærerne.

- Ved OK18 rakte vi hånden frem til et samarbejde om folkeskolen. Vi ønsker med samarbejdet at skabe forhold, der giver bedre undervisning til eleverne. Vi ser den aftale, der nu er indgået, som et tegn på, at Christiansborg bakker op om samarbejdet. Det er meget glædeligt for folkeskolen, siger Anders Bondo Christensen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

Yderligere information og kommentarer: Anders Bondo Christensen via pressechef Jens Dissing Munk, telefon 30178874.