Pressemeddelelser / Nyheder

Offentlige fagforeninger står sammen i kampen mod Covid19

Få lande har så gode forudsætninger for at overkomme Covid19-pandemiens store udfordringer som Danmark. Det skyldes ikke mindst den danske model, lyder det fra DLF og BUPL.

Store dele af det danske arbejdsmarked er ekstremt presset på grund corona-pandemien. I den offentlige sektor er der allerede opstået et enormt pres på sygehusene, hundredtusindvis af børn skal hver dag modtage nødundervisning og nødpasning, og plejesektoren vil blive voldsomt presset på personalesiden i takt med, at flere og flere bliver syge. Det kan betyde, at offentligt ansatte bliver bedt om at dække ind for hinanden på tværs af fagskel.

BUPL og Danmarks Lærerforening er klar til at løfte i flok, så længe indsatsen foregår under grundprincipperne i den danske arbejdsmarkedsmodel.

- Hvis en medarbejder bliver bedt om at varetage en uvant jobfunktion, er risikoen for fejl uundgåeligt forøget, og en medarbejder kan havne i en situation, hvor det er nødvendigt at sige fra, hvis kvalifikationerne mangler. Med det tætte partssamarbejde, der kendetegner den danske model, har vi en enestående mulighed for at sikre, at sådanne situationer naturligvis ikke får ansættelsesmæssige konsekvenser for den enkelte. Det øger trygheden og styrker dermed fleksibiliteten, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Den danske model giver Danmark en helt unik forudsætning for at løse denne vanskelige situation. Ved at inddrage de lokale fagforeninger og tillidsrepræsentanterne kan fagbevægelsen lynhurtigt i fællesskab finde gode lokale løsninger, der både sikrer den nødvendige fleksibilitet og den nødvendige tryghed for medarbejderen.

- Den situation, som vi står overfor, skaber helt uundgåeligt en stor usikkerhed, og samtidig har vi som nævnt brug for stor fleksibilitet fra de kommunalt ansatte. Skal vi løse den udfordring, må vi på trods af situationen forsøge at skabe den størst mulige tryghed for den enkelte. Også her er den danske model en kæmpegevinst. Den fleksibilitet, som de offentligt ansatte udviser lige nu, er beundringsværdig, og det er netop denne stærke solidaritet, der kan spille en vigtig rolle i kampen mod corona-pandemien i Danmark, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

I fredags tiltrådte organisationerne på det kommunale område sammen med KL en fælleserklæring, hvor de sender en klar melding om, at de ansatte i kommunerne er parate til i denne ekstreme situation at udvise den fleksibilitet, der er krævet – og for der også skal tages hånd om medarbejdernes tryghed.

BUPL og Danmarks Lærerforening er i fuld gang med at formidle intentionerne med fælleserklæringen til tillidsvalgte i lokalafdelingerne og på arbejdspladserne. Mange kommuner har allerede taget initiativ til at bruge det lokale partssamarbejde til at sikre, at de ansatte i kommunerne kan takle de kommende udfordringer på bedste måde. Vi vil fra organisationerne gøre, hvad vi kan, og med den danske model har vi det bedste udgangspunkt.

Du kan læse hele fælleserklæringen her.