Pressemeddelelser

Aftale om større frihed til folkeskolen vækker glæde

Som et led i genåbningen af samfundet, har et bredt flertal af Folketingets partier netop præsenteret en aftaletekst på folkeskoleområdet. Aftalen indeholder flere elementer, som Danmarks Lærerforening i længere tid har arbejdet for at realisere.

Blandt andet giver aftalen frihed til, at den enkelte skole kan konvertere de såkaldte understøttende undervisningstimer (UUV) til for eksempel timer, hvor der er to lærere i klasserne. I en netop afsluttet medlemsundersøgelse blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening peger otte ud af ti lærere på, at netop muligheden for at konvertere UUV-timer til tolærerordninger vil medvirke til en god genstart af folkeskolen.

”Det er ingen hemmelighed, at én af de ting, vi i lang tid har presset på for, er, at UUV-timer skal sløjfes, så vi kan bruge lærerkræfterne bedre. Jeg er meget glad for, at politikerne har lyttet til vores ønsker. Det kommer til at betyde en klar forskel for eleverne i skolen, der i den grad har brug for kvalitet frem for kvantitet i undervisningen nu”, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Ud over muligheden for at bruge ressourcerne fra UUV-timerne anderledes står det også klart i aftalen, at lærerne i næste skoleår ikke skal bruge tid på at lave elevplaner - og skolerne ikke bruge tid på kvalitetsrapporter.

”Helt generelt frigiver den her aftale vigtige lærerressourcer, så lærerne kan koncentrere sig om kerneopgaven – nemlig at give eleverne undervisning af høj kvalitet. Det er meget vigtigt efter en lang periode med hjemmeundervisning. Især trivslen hænger hos nogle elever i laser, så det er en stor opgave, der venter, med at få genetableret klassefællesskaberne”, siger Gordon Ørskov Madsen.

I aftalen slår forligspartierne fast, at de frigivne midler, der kommer i forbindelse med gennemførelsen af aftalepunkterne, skal blive i undervisningen.

”Vi er i rigtig tæt dialog med lærerne ude på skolerne, og der har i lang tid hersket en omstillingstræthed. Mange har ikke følt, at de kunne levere den gode undervisning under de vanskelige forhold, der har været realiteten i mere end et år. Derfor er den her aftale så vigtig for at få undervisningsfællesskaberne i klasselokalerne op i gear igen”, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

Læs hele aftaleteksten på Undervisningsministeriets hjemmesideYderligere kommentarer:

Formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen via pressechef Jens Dissing Munk, telefon 30178874