Pressemeddelelser

Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Teach First Danmark

Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med non-profit foreningen Teach First Danmark, der sikrer lærerfaglige mentorer samme lønniveau som konsulenter ansat i kommunerne.

Danmarks Lærerforening har på vegne af Lærernes Centralorganisation (LC) indgået en overenskomst med Teach First Danmark. Overenskomsten dækker de lærerfaglige mentorer, der støtter nye lærere i deres undervisning og udvikling på folkeskoler gennem foreningens to-årige graduate program. Graduates i programmet fastansættes på en folkeskole i et socialt udsat boligområde og videreuddanner sig samtidig til lærer.

Morten Refskov, der er formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, er tilfreds med aftalen.

”I Danmarks Lærerforening tror vi på fællesskabet, og fællesskabet er bedst, når det kæmper sammen og sikrer ordnede forhold for hinanden. Det er netop derfor, vi har indgået en aftale med Teach First Danmark, så de lærerfaglige mentorer får samme grundlæggende ansættelsesvilkår, som de lærere, de arbejder sammen med til daglig. Vi underskriver kun aftaler, vi kan stå inde for, og det kan vi med denne,” siger Morten Refskov.

Også hos Teach First Danmark er direktør Jesper Bergmann tilfreds med at have indgået en overenskomst med Danmarks Lærerforening:

”Lærerfaglige mentorer fra Teach First Danmark yder en stor indsats for at støtte nye lærere i folkeskolen, der har et målrettet ønske om at undervise på skoler i udsatte boligområder. Vores mentorer har løbende dygtiggjort sig gennem videreuddannelse i Danmark og udlandet, og jeg er tilfreds med, at de med overenskomsten får endnu bedre ansættelsesvilkår. Jeg er derfor meget tilfreds med aftalen.”

Aftalen betyder blandt andet, at de lærerfaglige mentorer nu får samme lønniveau som kommunale konsulenter. Lønniveauet betyder blandt andet en fast løn med automatiske stigninger afhængigt af anciennitet og en forbedring af pensionsforholdene.

”De nye vilkår er klare forbedringer for de lærerfaglige mentorer, og det sætter en streg under, hvorfor det er godt at være ansat på en overenskomst udover alle de andre fordele, der er ved at være en del af et fællesskab. Det er fremskridt, vi er blevet enige om at sikre i overenskomsten. Derfor er det en solid aftale, vi nu har indgået,” siger Morten Refskov.

Overenskomsten blev endeligt godkendt af Lærernes Centralorganisation den 28. juni og træder i kraft den 1. august i år.

For yderligere:

Morten Refskov, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, 60 11 77 60

Jesper Bergmann, direktør for Teach First Danmark, 41 12 27 38

Emner

Målgruppe