Pressemeddelelser / Nyheder

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

Mens der i store dele af landet er efterspørgsel efter flere uddannede lærere på de kommunale skoler, vælger et stadig større antal lærere et job uden for folkeskolen.

Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017.

”Det er et stort problem, at uddannede lærere i den grad fravælger folkeskolen. Det er en bekymrende udvikling, der desværre har stået på i en lang årrække. Tallene peger på, at mange læreruddannede starter deres arbejdsliv i folkeskolen, men så falder fra. Det er derfor afgørende, at folkeskolen formår at fastholde lærerne - gerne hele arbejdslivet. Vi skal styrke både rekrutteringen og fastholdelsen af læreruddannede i skolerne, for vi ved, at den uddannede lærer har en afgørende betydning for elevernes faglige og sociale udvikling”, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Analysen viser, at cirka to-tredjedele af de nyuddannede lærere har beskæftigelse i folkeskolen i deres første år på arbejdsmarkedet. Analysen viser samtidig, at mange forlader folkeskolen igen efter relativt kort tid.

”Derfor skal vi styrke indsatsen for en bedre overgang fra studie til job ved at sikre at der er gode lærerestartsordninger på skolerne, så de nyuddannede lærere får en god start på arbejdslivet. På læreruddannelsen skal koblingen mellem praksis og teori samtidig styrkes. Det arbejde er allerede i gang”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Lærernes fravalg af folkeskolen som arbejdsplads rammer geografisk skævt. For eksempel arbejder knap 2 ud af 3 læreruddannede i Københavns omegn i folkeskolen. På Bornholm er det under halvdelen.

”Ligegyldig hvilket klasselokale, du sætter dig i som elev i Danmark, har du krav på kvalificeret undervisning af en uddannet lærer. Vi skal sikre uddannet arbejdskraft til alle egne af landet. Ligesådan kan man sige, at ligegyldigt hvilken skole, du arbejder på, skal du have mulighed for at udfolde din undervisning, så der er tid til fokus på hver enkelt elevs udvikling og trivsel. De rammer skal vi sammen med KL og Christiansborg blive ved med at forbedre. Så er der mulighed for, at mange uddannede lærere vil vende hjem til folkeskolen fremover”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen viser, at cirka 10.000 af de læreruddannede uden for folkeskolen arbejder på private grundskoler. Derudover er knap 17.000 ansat i andre brancher. I Danmarks Lærerforening er formand Gordon Ørskov Madsen dog sikker på, at udviklingen vil vende i takt med en række forbedringer i de kommunale læreres arbejdsvilkår:

”Jeg er sikker på, vi kan vende udviklingen. I mange år har folkeskolelærerne været underlagt rigide arbejdstidsregler, som vi heldigvis har lagt i graven nu. Sidste år indgik vi en arbejdstidsaftale med KL, der kommer til at betyde klare forbedringer af lærernes arbejdsvilkår. Samtidig ser vi politisk vilje til at ændre folkeskoleloven og skabe et bedre samarbejde om skolen. Så med sikre skridt er vi godt på vej mod at indrette en folkeskole, der igen er en attraktiv arbejdsplads for Danmarks dygtige lærere”.

Læs analysen ”4 ud af 10 læreruddannede arbejder ikke i folkeskolen” (pdf)

Se analysen som interaktiv publikation på AE-rådets hjemmeside


Yderligere kommentarer:

Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening via pressechef Jens Dissing Munk de Klauman, telefon 30178874