Fagkurser - få ny viden og inspiration i dit fag

Er du lærer i folkeskolen i samfundsfag eller kristendomskundskab – eller er du børnehaveklasseleder? Så har du nu mulighed for at få et gratis kompetenceløft.

Danmarks Lærerforening tilbyder en række fagkurser i skoleåret 2023/24 muliggjort af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bevillingen på ca. 14 mio. udmøntes fra 2022-2024 i en række fagkurser, som har til formål at give erfarne faglærere og børnehaveklasseledere ny viden og inspiration inden for deres fag.

Hvis du er lærer i folkeskolen i samfundsfag, kristendom eller er børnehaveklasseleder, har du nu chancen i kommende skoleår 2023/24. Tag afsted sammen med kollegaer fra din egen og andre skoler og få indblik i den nyeste viden og få konkret og anvendelig inspiration til udvikling af din undervisning,

Kurserne udbydes med et hold af undervisere fra Københavns Professionshøjskole, VIA University College samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Kurset for børnehaveklasseledere afholdes som 3-dags internat, mens fagkurserne for samfundsfag og kristendomskundskab afholdes som 2-dags internat. 

Kurser i samfundsfag

 • 2. -3. oktober 2023 - Krogerup Højskole, Humlebæk AFHOLDT 
 • 30.- 31. oktober 2023 - Brandbjerg Højskole, Jelling AFHOLDT 
 • 13. - 14. november 2023 - Nørgaards Højskole, Bjerringbro AFHOLDT 
 • 4.- 5. januar 2024 - Vrå Højskole, Vrå AFLYST
 • 5.- 6. februar 2024 - Højskolen Marielyst, Væggerløse

Kurser i kristendomskundskab

 • 5.- 6. oktober 2023- Krogerup Højskole, Humlebæk AFHOLDT 
 • 15.- 16. november 2023 - Nørgaards Højskole, Bjerringbro AFHOLDT 
 • 11.- 12. december 2023 - Brandbjerg Højskole, Jelling LUKKET FOR TILMELDINGER
 • 8.- 9. januar 2024 - Vrå Højskole, Vrå
 • 7.- 8. februar 2024 - Højskolen Marielyst, Væggerløse LUKKET FOR TILMELDINGER

Kurser for børnehaveklasseledere

 • 9.- 11. oktober  2023 - Krogerup Højskole, Humlebæk AFHOLDT
 • 1.- 3. november 2023 - Brandbjerg Højskole, Jelling AFHOLDT
 • 10.- 12. januar 2024 - Vrå Højskole, Vrå LUKKET FOR TILMELDINGER
 • 16.- 18. januar 2024 - Nørgaards Højskole, Bjerringbro LUKKET FOR TILMELDINGER
 • 31. januar - 2. februar 2024 - Højskolen Marielyst, Væggerløse LUKKET FOR TILMELDINGER

Tilmelding til kurser

Tilmelding til kurserne foregår på Min Side under menupunktet ’Arrangementer’. 
Gå til Min side

Deltagelse inkl. overnatning og forplejning på fagkurserne er gratis. Der skal dog betales et tilmeldingsgebyr på 300 kr. Der ydes ikke refusion for transport og eventuel vikardækning.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Vi opfordrer til at deltage flere kollegaer fra samme skole hvis muligt.

Læs ofte stillede spørgsmål vedr. fagkurser (pdf)


 

Kontakt

Har du spørgsmål til fagkurserne eller tilmelding kan du henvende dig til Danmarks Lærerforening, Rikke Sørensen eller Jacob Holme på fagkurser@dlf.org.