Nyhedsoversigt

 • Pressemeddelelser 13. november 2013

  Kommunalpolitikere overser efteruddannelse og naturfag i folkeskolen

  Efteruddannelse af lærerne og opkvalificering af naturfagene i folkeskolen, er fraværende hos de to borgmestertunge partier i kommunalvalgkampen.

 • Pressemeddelelser 10. oktober 2013

  Gave fra A.P. Møllers Fond

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en milliard kroner til den danske folkeskole.

 • Pressemeddelelser 03. oktober 2013

  Styrk broen mellem skole og ungdomsuddannelse

  Danmarks Lærerforening spiller i dag ud med en række anbefalinger til, hvordan overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse kan gøres lettere for eleverne.

 • Pressemeddelelser 01. oktober 2013

  Kommunale budgetter: Lærerne betaler folkeskolereformen

  Mindst ni ud af ti kommuner har planer om markant at øge det antal timer, lærerne underviser i det kommende skoleår, viser en ny undersøgelse. Anders Bondo Christensen, formand DLF, forudser store problemer, når folkeskolereformen træder i kraft i august 2014.

 • Pressemeddelelser 09. september 2013

  Skrivebordsarbejde fra Produktivitetskommissionen

  Brug kræfterne på at understøtte den gode undervisning. Produktivitetskommissionens arbejde er verdensfjent og giver ikke svaret på, hvordan vi styrker folkeskolen og elevernes udbytte af undervisningen. Det siger Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.

 • Pressemeddelelser 07. august 2013

  Tyveri ved højlys dag

  Lovindgrebet har konfiskeret næsten 300 mio. kr. fra lærernes overenskomst. Et opgør med alle traditioner på det danske arbejdsmarked, mener Danmarks Lærerforening.

 • Pressemeddelelser 07. juni 2013

  Skolereform bliver dyr for kommunerne

  Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, har følgende kommentarer til den politiske aftale om en revision af folkeskoleloven.

 • Pressemeddelelser 25. april 2013

  Bondo: KL tilgodeses i uhørt grad

  Læs Anders Bondo Christensens kommentarer til regeringsindgrebet:

 • Pressemeddelelser 25. marts 2013

  Sammenbrud i de statslige overenskomstforhandlinger

  De statsansatte lærere bliver ligesom folkeskolelærerne lockoutet fra 2. april.

 • Pressemeddelelser 22. marts 2013

  Efter sammenbrud: Nyt aftaleudkast på bordet

  Danmarks Lærerforening imødekommer KL med endnu et aftaleudkast til OK13