Find en ekspert

Danmarks Lærerforening arbejder for, at folkeskolen skal bygge på solid forskning i, hvad der giver eleverne den bedste undervisning

Nedenfor har vi samlet en række navne på forskere og eksperter med viden om forskellige forhold omkring skolen. Det har vi for at sikre bredde og saglighed i skoledebatten. Danmarks Lærerforening har ikke mulighed for gøre listen udtømmende og forbeholder sig ret til løbende at justere indholdet.

EmneNavnTitel Sted
Inklusion/specialpædagogik
Susan Tetler Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Karakterer Karen Egedal Andreasen Ph.d. cand.phil. i pædagogik CFU, Aalborg Universitet
Peter N. Allerup Professor, pædagogisk statistik Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Læsning Jan Mejding Forsker Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Lene Storgaard Brok Videnscenterleder Nationalt Videncenter for Læsning, Professions-højskolerne
Carsten Elbro Professor, dr. phil. Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Læreruddannelse

Jens Rasmussen

Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Frans Ørsted Andersen

Lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Lærerprofession Per Fibæk Laursen Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Tosprogede elever Anne Holmen Professor Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet
Evaluering og test Peter Dahler-Larsen Professor Københavns Universitet
Justine Grønbæk Pors Ph.d., cand.soc. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
Kristine Kousholt Ph.d. og post doc. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Svend Kreiner Professor emeritus Københavns Universitet
Skole-hjem-samarbejde Hanne Knudsen Ph.d., adjunkt Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Skoleledelse Jill Mehlbye Cand.psyk., MPA KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Lejf Moos Lektor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet
Klasseledelse Helle Plauborg Ph.d. (pædagogik og socialvidenskab), Videnskabelig assistent Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Dorte Marie Søndergaard Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Thomas Szulevicz Cand. psyk., ph.d. Aalborg Universitet
Trivsel Bjørn Holstein Professor emeritus Forskningsafdelingen for Sundhed og social kontekst, Syddansk Universitet
Teamsamarbejde Lise Tingleff Nielsen Forskningschef UCC, University College Capital
Skoleledelse, forvaltning og motivation Lotte Bøgh Andersen Professor Institut for statskundskab, Aarhus Universitet
IT og læremidler Jeppe Bundsgaard Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Lektier Flemming B. Olsen Lektor, ph.d. Syddansk Universitet
Vejledning Rie Thomsen Programleder Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Rita Buhl Lektor VIA University College
Unges motivation for læring Noemi Katznelson Forskningsleder Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet