Pressemeddelelser

Danmarks Lærerforening og Erik Schmidt har vundet i Østre Landsret

Landsretten fastslår, at Odense Kommunes advarsel var uberettiget, og at Erik Schmidts opførsel var berettiget i den givne situation. ”En sejr for ytringsfriheden,” siger Anders Bondo Christensen.

Det var uberettiget, da Odense Kommune tilbage i 2014 gav den erfarne lærer Erik Schmidt en advarsel for ’negativ attitude’. Det siger Østre Landsret i en netop afsagt dom.

- Østre Landsret slår fast, at Odense Kommunes advarsel var uberettiget, og at Erik Schmidt havde ret til at udtale sig kritisk på det interne møde. Dommen er en afgørende oprejsning til en dygtig og respekteret folkeskolelærer og en vigtig sejr for ytringsfriheden, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, der har ført sagen for Erik Schmidt.

Retten har forholdt sig til, hvorvidt Erik Schmidts opførsel på et personalemøde 7. maj 2014, i sig selv har kunnet danne grundlag for advarslen. Østre Landsret konkluderer, at Erik Schmidt har været vred på mødet og givet udtryk for sin utilfredshed blandt andet ved at kalde ledelsen ”lukket” og råbe ”nu må det her vanvid stoppe.”

Men Landsretten lægger i dommen blandt vægt på, at der var tale om et personalemøde, hvor formålet var at debattere. Samtidig understreger dommen, at Erik Schmidt gennem de 34 år, han havde været ansat på Agedrup Skole, ikke havde fået nogen form for påtaler, og med disse forhold in mente finder Landsretten, at det på trods af hans opførsel på mødet ikke berettigede en advarsel.

- Dommen understreger, at lærerne har ret til at engagere sig i og ytre sig om forholdene i skolen. Det er ekstremt vigtigt, for de fagprofessionelles stemme er med til at kvalitetssikre skolens arbejde og udvikling, siger Anders Bondo Christensen.