Få hjælp til din arbejdsskadesag

Danmarks Lærerforening kan rådgive dig under sagens forløb og hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden.

Har du fået en arbejdsskade?

Som medlem har du mulighed for at få hjælp af Danmarks Lærerforening, hvis du har en arbejdsskadesag. Er din sag anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan vi holde øje med, om deres behandling af din sag kører hensigtsmæssigt og vejlede dig i forhold til en eventuel anke af afgørelsen. 

 

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke (enkeltstående hændelse) eller en erhvervssygdom (belastning over seks dage eller mere).

 

Kontakt din kreds

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter din kreds.

 

Kredsen kan bl.a. rådgive om:

  • Anmeldelse af arbejdsskaden
  • Politianmeldelse og dispensation for politianmeldelse
  • Behandlingsudgifter
  • Arbejdstilsynet
  • Sygemelding
  • Ansættelsesretlige forhold.

 

Udfyld indberetningsskema og fuldmagter

Arbejdsskader, der har udsigt til at medføre varigt mén eller erhvervsevnetab, sendes via kredsen til sekretariatet i Danmarks Lærerforening. Det samme er gældende for arbejdsskadesager, der uberettiget er afvist som arbejdsskader. Sekretariatet sørger herefter for, at du får en personlig rådgiver tilknyttet arbejdsskadesagen.

 

For at vi kan hjælpe dig, har vi behov for din fuldmagt. Kredsen kan hjælpe dig med at udfylde et indberetningsskema og underskrive fuldmagter og sende det ind til os. Hent indberetningsskema til ulykker og erhvervssygdomme (pdf). 

Find din kreds

Din kreds kan hjælpe dig med at udfylde indberetningsskemaet.

Søg på din kreds

Få mere viden

Ønsker du at vide mere om arbejdsskader, anbefaler vi at søge på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside (AES). Læs mere på aes.dk.  

 

Ønsker du at vide mere om vold og trusler, anbefaler vi publikationen ”Vold, trusler og magtanvendelse” Læs publikation om vold og trusler (pdf)