Jobcenter

Her finder du oplysninger om de regler, som du bliver omfattet af, hvis du bliver syg i længere tid og får behov for støtte til at bevare dit job eller tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Opfølgning under sygdom

Her kan du læse om pligter og rettigheder, når du modtager sygedagpenge eller din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion.

Arbejdsfastholdelse og støtteordninger

Læs her om § 56-aftale, personlig assistance og hjælpemidler/arbejdspladsindretning, som kan kompensere for begrænsninger i din arbejdsevne.

Sygedagpenge

Læs her om retten til sygedagpenge for lønmodtagere og ledige.

Fleksjob

Læs her om reglerne for at få tilkendt fleksjob og hvilke regler, der gælder for ansættelse i fleksjob

Førtidspension og seniorpension

Læs her om reglerne for førtidspension og seniorpension.

Find din kreds

For at få hjælp til din situation kontakt din kreds for flere oplysninger.

Søg på fx kredsens navn, arbejdskommune eller bopælskommune