Whistleblowerordning

Danmarks Lærerforenings sekretariat har en whistleblowerordning, hvor medarbejdere, samarbejdspartnere m.fl. kan indberette hændelser fortroligt og evt. anonymt.

Via whistleblowerportalen kan du hurtigt og nemt indberette alvorlige forhold (eller begrundet mistanke om alvorlige forhold) vedrørende adfærd hos Danmarks Lærerforenings ansatte, chefer eller andre, der handler på vegne af Danmarks Lærerforening.


Indberetningssystemet må ikke benyttes til bevidst usande falske anklager eller oplysninger.

Danmarks Lærerforening opfordrer til, at du anfører navn i indberetningen. Uanset om du anfører navn eller ej, beder vi dig om at oprette en ”sikker postboks” i whistleblowerportalen, da det gør det sikrere og nemmere at kommunikere om din indberetning.

Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt og screenet af advokatfirmaet Kromann Reumert, inden de evt. bliver sendt til videre behandling i sekretariatets whistleblowerenhed.

Gå til DLF's whistleblowerportal