A-kasse

 • Jobsamtalen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/jobsoegning/jobsamtalen 23. januar 2023

  Til samtalen kan du uddybe din jobansøgning. Din a-kasse kan hjælpe dig med at forberede dig.

 • Løn og øvrige resultater

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat/loen-og-oevrige-resultater 4. maj 2018

 • Ferie

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie 27. marts 2019

 • Støtteordninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/nedsat-arbejdsevne/stoetteordninger 22. januar 2020

  Du har mulighed for at få en række støtteordninger, hvis du har en nedsat arbejdsevne på grund af et handicap eller en kronisk sygdom og er i arbejde.

 • Timelønnet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/timeloennet 30. oktober 2023

  Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer ved specialundervisning for børn og voksne.

 • Privatansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/privatansat 27. maj 2022

  Du har som minimum ret til 5 ugers ferie. Se, om du har ret til mere i din ansættelseskontrakt.

 • Regler for barselsorlov før august 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022 10. maj 2021

  Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.

 • Debat: Politikernes billede af folkeskolens økonomi er alt for rosenrødt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/debat-politikernes-billede-af-folkeskolens-oekonomi-er-alt-for-rosenroedt 22. september 2023

  Mens statsministeren finder 16 nye milliarder i statskassen, har vi ikke råd til basale ting som lærere i hver time.

 • Studiekonto

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laan-spar-bank/studiekonto 13. oktober 2023

  Sådan får du Danmarks absolut bedste studiekonto - med 5 % i rente og billig kassekredit

 • Pension før folkepensionsalderen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/tjenestemandspension/pension-foer-folkepensionsalderen 30. december 2015

  Som tjenestemand kan du gå på pension, før du når folkepensionsalderen.


 • Her vises 11 til 20 ud af 26

  1 2 3