Anders Bondo Christensen

 • 7+8 Valg af formand og næstformand

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2015/7plus8-valg-af-formand-og-naestformand 10. september 2015

 • OK18 status: Stadig svære forhandlinger

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/ok18-status-stadig-svaere-forhandlinger 23. februar 2018

  Efter syv dages afsluttende forhandlinger ser det stadig svært ud at få landet et resultat.

 • Taler fra kongressen

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-juni-2018/taler-fra-kongressen 19. juni 2018

  Se formand Anders Bondo Christensen, Thomas Gyldal fra KL og Per B. Christensens taler til den ekstraordinære kongres 7. juni 2018.

 • Ny podcastserie: OK18 ABC

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/december/ny-podcastserie-ok18-abc 21. december 2017

  Journalist Sisse Sejr-Nørgaard interviewer formand Anders Bondo Christensen og gør lytterne klogere på overenskomstforhandlingerne.

 • Medlemsbrev fra Anders Bondo Christensen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/medlemsbrev-fra-anders-bondo-christensen 8. maj 2018

  Anders Bondo Christensen besvarer i sit seneste brev til medlemmerne en række af de spørgsmål, som medlemmerne har stillet på de sociale medier, ligesom han følger op på de reaktioner, som medlemsbrevet omkring det indgåede forlig har affødt.

 • OK18: Anders Bondo Christensen om konfliktlån

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/ok18-anders-bondo-christensen-om-konfliktlaan 15. marts 2018

  I den seneste OK18-video forsikrer Anders Bondo Christensen om, at alle medlemmer - uanset om man er udtaget til strejke, rammes af lockout eller skal arbejde - kommer til at bidrage lige meget.

 • Gave fra A.P. Møllers Fond

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/oktober/gave-fra-apmoellersfond 10. oktober 2013

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret en milliard kroner til den danske folkeskole.

 • Bondo: Vigtigt at fagligt svage elever får løft

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/bondo-vigtigt-at-fagligt-svage-elever-faar-loeft 2. januar 2017

  DLF-formand Anders Bondo Christensen kommenterer statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale

 • DLF: Folkeskoleforlig kan bane vejen for mere kvalitet i undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2019/januar/dlf-folkeskoleforlig-kan-bane-vejen-for-mere-kvalitet-i-undervisningen 30. januar 2019

  DLF hilser den netop indgåede aftale på folkeskoleområdet velkommen. Brugt rigtigt kan aftalen blive et skridt i retning mod mere kvalitet i undervisningen.

 • Formandskab og FU

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 15. marts 2019

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af Hovedstyrelsen.


 • Her vises 1 til 10 ud af 237

Udvalgte emner