Ansættelsesvilkår

 • Færre lærerstillinger truer reform

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/november/faerre-laererstillinger-truer-reform 18. november 2013

  Antallet af lærerstillinger i folkeskolen fortsætter med at falde. Det viser en ny opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Siden 2009 er mere end hver tiende lærerstilling nedlagt. I samme periode er elevtallet kun faldet med 3 procent.

 • Flere kommuner laver lokalaftaler

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/juli/flere-kommuner-laver-lokalaftaler 4. juli 2017

  Tre ud af fire kommuner har indgået en aftale om læreres arbejdstid. Ifølge artiklen, som blev bragt i Jyllands-Posten i går, sker det flere steder blandt andet for at kunne rekruttere nok lærere.

 • Covid19: Aftale på plads om offentligt ansattes arbejdsvilkår

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/covid19-aftale-paa-plads-om-offentligt-ansattes-arbejdsvilkaar 27. marts 2020

  Regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter er enige om aftale for de offentligt ansattes rettigheder i hjemsendelsesperioden grundet coronaudbruddet.

 • Blokade mod Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/blokade-mod-sputnik-basen-isbryderen-vikasku-og-skolen-ved-sorte-hest 31. marts 2020

  Danmarks Lærerforening er på trods af langvarige forhandlinger ikke lykkedes med at opnå overenskomstdækning på en række skoler under Dansk Erhverv Arbejdsgiver og iværksætter derfor blokade mod skolerne.

 • DLF om flere penge til folkeskolen: Pengene falder på et meget tørt sted

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/juni/dlf-om-flere-penge-til-folkeskolen-pengene-falder-paa-et-meget-toert-sted 4. juni 2020

  Regeringen og dens støttepartier – Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet – indgik d. 3. juni 2020 en aftale, der øremærker penge på finansloven til flere lærerstillinger.

 • Ansat ved specialundervisning for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-regionerne/ansat-ved-specialundervisning-for-voksne 3. juni 2015

  Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgne-helligdage.

 • Ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/ytringsfrihed 17. januar 2016

 • Forløbet på arbejdspladsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode/forloebet-paa-arbejdspladsen 22. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt i en længere periode, er der en række regler for, hvordan du skal forholde dig til i forhold til din arbejdsgiver.

 • Stress

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/stress 27. november 2017

 • Politianmeldelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold/politianmeldelse 27. november 2017


 • Her vises 21 til 30 ud af 79

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner