Ansættelsesvilkår

 • Ny i Lærernes Pension

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/ny-i-laerernes-pension 5. januar 2016

  Din arbejdsgiver sørger for at oprette en pensionsordning hos Lærerens Pension, hvis du ikke har en i forvejen.

 • Seniorordning i kommune/region

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-kommuner-og-regioner 13. oktober 2021

  Du har som ansat i en kommune eller en region mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 52 år.

 • Seniorordninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger 13. oktober 2021

  Du har som ansat i en kommune, region eller i staten mulighed for at få forskellige seniorordninger.

 • Pension til efterladte

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/tjenestemandspension/pension-til-efterladte 30. december 2015

  Er du tjenestemand, kan du læse, hvad der sker med din løn og pension, når du dør.

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Særligt for kommende adoptanter

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/saerligt-for-kommende-adoptanter 10. maj 2021

  Som adoptant er du i udgangspunktet omfattet af samme regler for orlov, som biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder har bestemt, at du som adoptant eller adopterende ægtefælle i en periode skal være i hjemmet.

 • Sorgorlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/sorgorlov 10. maj 2021

  Mister du et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov i 26 uger efter barnets død. Denne ret til orlov gælder begge forældre/adoptanter. Du bør kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

 • Seniordage Kommune

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-kommunen 29. maj 2015

  Du har som månedslønnet i en kommune ret til seniordage fra det kalenderår, du fylder 60 år.

 • Privatansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/privatansat 27. maj 2022

  Du har som minimum ret til 5 ugers ferie. Se, om du har ret til mere i din ansættelseskontrakt.

 • Deltidsansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/deltidsansat 27. maj 2022

  Hvis du er ansat i en kommune eller i en region, vil din løn i ferien være den samme.


 • Her vises 41 til 50 ud af 77

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner