Ansættelsesvilkår

 • Jubilæumsgratiale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/jubilaeumsgratiale 30. august 2019

  Du kan få et jubilæumsgratiale, hvis du har været ansat i 25, 40 eller 50 år. Du skal selv søge om at få gratialet udbetalt.

 • Seniorordning i staten

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-staten 4. september 2019

  Du har som ansat i staten som udgangspunkt mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 60 år.

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid 16. september 2019

  Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

 • Barsel

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barsel 18. september 2019

  Begge forældre har ret til barselsorlov. Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.

 • Barns 1. og 2. sygedag

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barns-foerste-og-anden-sygedag 18. september 2019

  Du kan få fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag.

 • Sygdom og ulykke i familien

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/sygdom-og-ulykke-i-familien 16. januar 2016

  Hvis et nært familiemedlem er ude for en ulykke eller bliver alvorligt syg, kan du få fri fra dit arbejde.

 • Planlæg din orlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barsel/planlaeg-din-barselsorlov 18. september 2019

  I kan udskyde dele af orloven, forlænge den eller genoptage arbejdet delvist, mens I stadig er på orlov. Din tillidsrepræsentant eller kreds kan hjælpe dig.

 • Barsel som privatansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barsel/barsel-som-privatansat 18. september 2019

  Som privatansat har du både ret til orlov og dagpenge i dele af din orlov. Der kan være aftalt løn under barsel i din kontrakt.

 • Ferie og barsel/adoption

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barsel/ferie-og-barseladoption 18. december 2015

  Du kan som hovedregel ikke holde ferie, når du er på orlov.

 • Adoption

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barsel/adoption 18. december 2015

  Statsforvaltningen skal vurdere, om I kan få orlov i forbindelse med adoption.


 • Her vises 41 til 50 ud af 79

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner