Ansættelsesvilkår

 • Overenskomstansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension 22. januar 2020

  Alle månedslønnede overenskomstansatte har en pensionsordning i Lærerens Pension, som betales af arbejdsgiveren.

 • Freelancere, selvstændige og privatansatte

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/pension-for-freelancere-selvstaendige-og-privatansatte 30. december 2015

  Du kan få en favorabel pensionsordning i PFA, hvis du er freelancer, selvstændig eller ansat i det private og medlem af Danmarks Lærerforening.

 • Seniorordninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger 22. januar 2020

  Du har som ansat i en kommune, region eller i staten mulighed for at få forskellige seniorordninger.

 • Seniordage Kommune

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-kommunen 29. maj 2015

  Du har som månedslønnet i en kommune ret til seniordage fra det kalenderår, du fylder 60 år.

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid-i-staten 24. februar 2016

  Nedsat arbejdstid for ansatte på frie fagskoler og private gymnasiers grundskoler i Staten.

 • Kørselsgodtgørelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/tjenesterejser-og-transport/koerselsgodtgoerelse 22. januar 2020

  Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du skal bruge din egen bil, motorcykel, knallert eller cykel på tjenesterejse eller i arbejdstiden.

 • Mobning og chikane

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/mobning-og-chikane 28. januar 2020

 • Danmarkskort - psykologbistand

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/danmarkskort-psykologbistand 4. februar 2020

  Hvor skal du henvende dig for at få psykolog-hjælp? Og hvilke forhold gør sig gældende i din kommune? Få svaret via nedenstående klikbare Danmarkskort.

 • Gruppelivsforsikring

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/gruppelivsforsikring 16. januar 2016

  Som månedslønnet er du forsikret ved død eller kritisk sygdom.

 • Timelønnet eller månedslønnet?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ansaettelse/timeloennet-eller-maanedsloennet 6. januar 2016

  Det er længden af din ansættelse og antallet af arbejdstimer, der afgør, om du skal ansættes som månedslønnet eller timelønnet.


 • Her vises 61 til 70 ud af 79

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner