Ansættelsesvilkår

 • Mobning og chikane

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/mobning-og-chikane 12. januar 2024

 • Regler for barselsorlov før august 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022 10. maj 2021

  Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.

 • Freelancere, selvstændige og privatansatte

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/pension-for-freelancere-selvstaendige-og-privatansatte 30. december 2015

  Du kan få en favorabel pensionsordning i PFA, hvis du er freelancer, selvstændig eller ansat i det private og medlem af Danmarks Lærerforening.

 • Omsorgsdage

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/omsorgsdage 10. maj 2021

  Er du offentlig ansat har du ret til 2 omsorgsdage med sædvanlig løn pr. barn om året. Omsorgsdagene omfatter begge forældre og gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

 • Gruppelivsforsikring

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/gruppelivsforsikring 16. januar 2016

  Som månedslønnet er du forsikret ved død eller kritisk sygdom.

 • Urafstemning om OK24

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/urafstemning 19. marts 2024

  Der blev afholdt urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne er afsluttet.

 • OK 24

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24 1. december 2022

  Danmarks Lærerforening har forhandlet ny overenskomst i 2024. Medlemmerne har sagt JA til aftalen ved en urafstemning i april 2024.


 • Her vises 71 til 77 ud af 77

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner