Arbejdsmiljø

 • Analyser: Lærernes arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/laerernes-arbejdstid 13. maj 2020

 • Anerkendelse og erstatning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/anerkendelse-og-erstatning 9. november 2020

 • Arbejdsfællesskaber og trivsel

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/arbejdsfaellesskaber-og-trivsel 14. juni 2021

 • Syg i længere periode

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode 16. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde i mere end 30 dage, skal du udfylde bestemte dokumenter og deltage i en række samtaler på jobcentret og din arbejdsplads.

 • Pjece - Vold, trusler og magtanvendelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse 31. oktober 2017

 • Ulykke eller erhvervssygdom?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/ulykke-eller-erhvervssygdom 3. oktober 2022

 • Digital chikane

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold/digital-chikane 17. februar 2021


 • Her vises 91 til 97 ud af 97

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udvalgte emner