Arbejdsmiljø

 • Skolebyggeri

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/skolebyggeri 23. maj 2023

  Skolens arbejdsmiljøgruppe skal efter arbejdsmiljølovens bestemmelser deltage i planlægningen af byggeri, hvad enten der er tale om renovering, ombygning, tilbygning eller nybyggeri.

 • Hver tredje lærer og børnehaveklasseleder udsat for vold

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/hver-tredje-laerer-og-boernehaveklasseleder-udsat-for-vold 19. februar 2024

  Mere end hver tredje lærer i folkeskolen er blevet udsat for vold på deres arbejdsplads det seneste år. På specialskoler og i børnehaveklasserne er andelen endnu højere. Det viser nye tal fra Danmarks Lærerforening.

 • MED og SU

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su 27. marts 2019

 • Andre elementer fra den statslige aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-stat/andre-elementer-fra-den-statslige-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat på en statslig arbejdsplads efter en overenskomst indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 • Andre elementer fra den kommunale aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/andre-elementer-fra-den-kommunale-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • 05 - Ændring af dele af DLF's vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-november-2021/05-aendring-af-dele-af-dlfs-vedtaegter 17. september 2021

 • Forskningsrapport

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold/forsknings-rapport 11. oktober 2022

  I januar 2022 udkom rapporten: ”Chikane, trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole”. Forskningen peger på ideer til god voldsforebyggelse.

 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe 13. maj 2024

  Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvisning til psykolog eller psykoterapeut.

 • Arbejdsskader: 125 millioner gode grunde til at være DLF-medlem

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/arbejdsskader-125-millioner-gode-grunde-til-at-vaere-dlf-medlem 1. december 2023

  Danmarks Lærerforening hjalp i 2022 foreningens medlemmer til at få økonomisk erstatning for samlet 125 mio. kroner – en stigning på 20 mio. kr. fra året før. Det er tal, der både glæder og bekymrer arbejdsmiljøformand i DLF.

 • Andre elementer fra den regionale aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/andre-elementer-fra-den-regionale-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.


 • Her vises 11 til 20 ud af 99

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udvalgte emner