Arbejdsmiljø

 • Lovpligtig uddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/lovpligtig-uddannelse 1. september 2017

 • Arbejdsmiljøindsats

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/arbejdsmiljoeindsats 15. marts 2019

 • MED og SU

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su 27. marts 2019

 • Om SPARK - Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/arbejdsmiljoeindsats/om-spark-samarbejde-om-psykisk-arbejdsmiljoe-i-kommunerne 15. december 2015

  KL og Forhandlingsfællesskabet er ved overenskomstforhandlingerne 2018 blevet enige om at forlænge fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

 • Organisation

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet/skjult_organisation 16. november 2017

 • Udvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/udvalg 19. juni 2019

 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe 27. marts 2019

  Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvisning til psykolog eller psykoterapeut.

 • Debat: Måltal for sygefravær er intet quick-fix

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/maaltal-for-sygefravaer-er-forfejlet-quick-fix-forsoeg 11. oktober 2018

  Regeringen vil sætte nationale måltal for at nedbringe sygefraværet. Men der er intet quick-fix til at løse problemerne, skriver Anders Bondo Christensen i et debatindlæg fra Forhandlingsfællesskabet.

 • Fysisk og psykisk vold

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold 27. marts 2019

 • Arbejdsmiljø og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/god-undervisning-via-gode-arbejdsvilkaar-arbejdsmiljoe-og-sundhed 12. april 2018

  En god undervisning sikres bedst gennem gode arbejdsvilkår, herunder en arbejdstidsaftale, der understøtter lærerarbejdet som en profession.


 • Her vises 21 til 30 ud af 105

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Udvalgte emner