Arbejdsmiljø

 • Både elever og lærere på specialskolerne er pressede

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/baade-elever-og-laerere-paa-specialskolerne-er-pressede 3. februar 2021

  Lærere ansat på specialskoler peger på, at både elevernes og lærernes trivsel er presset, mens det øvrige samfund er nedlukket.

 • Arbejdsmiljøloven

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeloven 27. marts 2019

 • Dialogspil om lærerarbejdslivet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/dialogspil-om-laererarbejdslivet 29. marts 2019

 • 09 - Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-december-2020/09-aendring-af-dele-af-danmarks-laererforenings-vedtaegter 27. august 2020

 • Co-teaching

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/co-teaching 21. juni 2022

  Danmarks Lærerforening har lavet en publikation om co-teaching. Publikationen kan bruges til inspiration og udvikling i det lokale arbejde.

 • Undervisere på SOSU-skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/undervisere-ved-sosu-skolerne 16. november 2022

  I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

 • Frie Fagskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler 16. november 2022

  Hvis du er ansat som lærer på en af de frie fagskoler, er du omfattet af en række regler for din arbejdstid.

 • Private gymnasiers grundskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler 16. november 2022

  Her kan du læse om, hvordan arbejdstiden er aftalt, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på et privat gymnasiums grundskole.

 • Formandskab og forretningsudvalg i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 23. november 2022

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

 • Love og regler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/love-og-regler 3. januar 2022

  De fysiske forhold på skolen reguleres af byggelovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og brancheaftaler.


 • Her vises 21 til 30 ud af 97

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udvalgte emner