Arbejdsmiljø

 • AMR's samarbejde med TR

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/amrs-samarbejde-med-tr 3. oktober 2013

 • Hvad er APV

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/hvad-er-apv 23. maj 2014

 • Rapport: 12 faktorer der betyder noget for lærernes arbejdsliv

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/juni/rapport-12-faktorer-der-betyder-noget-for-laerernes-arbejdsliv 15. juni 2017

  Danmarks Lærerforening har i en ny rapport kortlagt, hvilke faktorer der har betydning for et godt lærerarbejdsliv i 2017.

 • Forhandlingsfællesskabet: Flere nyskabelser og sikring af reallønnen

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2015/februar/flere-nyskabelser-og-sikring-af-realloennen 16. februar 2015

  Forhandlingsfællesskabet indgik i dag et 3-årigt forlig om en ny overenskomst for de ansatte i kommunerne. Der er aftalt generelle lønstigninger på 5,42 % i perioden, inklusiv regulerings-ordningen.

 • Arbejdsmiljøloven

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeloven 27. marts 2019

 • Dialogspil om lærerarbejdslivet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/dialogspil-om-laererarbejdslivet 29. marts 2019

 • Få svar på dine spørgsmål om OK18-forliget

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/faa-svar-paa-dine-spoergsmaal-om-ok18-forliget 23. maj 2018

  I næste uge har du igen mulighed for at ringe til Danmarks Lærerforenings politikere med dine spørgsmål om OK18-forliget.

 • OK18: Over 50 pct. af medlemmerne har stemt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/ok18-over-halvdelen-af-medlemmerne-har-stemt 29. maj 2018

  Det er nu femte dag, at afstemningen om OK18-resultatet er åben, og allerede nu har over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer afgivet deres stemme. Afstemningen er åben til d. 3. juni kl. 16.

 • Formandskab og FU

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 15. marts 2019

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af Hovedstyrelsen.

 • Love og regler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/love-og-regler 11. december 2017


 • Her vises 31 til 40 ud af 105

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Udvalgte emner