Arbejdsmiljø

 • Private gymnasiers grundskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler 16. november 2022

  Her kan du læse om, hvordan arbejdstiden er aftalt, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på et privat gymnasiums grundskole.

 • Formandskab og forretningsudvalg i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 21. september 2023

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

 • Love og regler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/love-og-regler 3. januar 2022

  De fysiske forhold på skolen reguleres af byggelovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og brancheaftaler.

 • DLF, BUPL og DSR: Ny lov om arbejdsskader er urimelig og diskriminerende

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/faelles-debatindlaeg-ny-lov-om-arbejdsskader-er-urimelig-og-diskriminerende 16. november 2023

  Lærere, pædagoger og sygeplejersker kan miste erstatninger i millionklassen med ny lov om arbejdsskader. Det skal laves om, skriver DLF, BUPL og DSR i dette fælles debatindlæg.

 • Løn og øvrige resultater

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat/loen-og-oevrige-resultater 4. maj 2018

 • Knap 18 mio. kr. til fyrede DLF-medlemmer i 2021

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/knap-18-mio-kr-til-fyrede-dlf-medlemmer-i-2021 4. oktober 2022

  Beløbet ligger på samme niveau som i 2020, selv om der er sket et fald i antallet af afskedigelsessager.

 • Gratis e- og lydbog til alle medlemmer: ’Undersøgende teams’

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/gratis-e-og-lydbog-til-alle-medlemmer-undersoegende-teams 7. april 2022

  En ny bog i serien ’Pædagogisk rækkevidde’ er udkommet. Bogen hedder "Undersøgende teams" og er skrevet af Thomas R.S. Albrectsen.

 • Co-teaching

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion/co-teaching 21. juni 2022

  Danmarks Lærerforening har lavet en publikation om co-teaching. Publikationen kan bruges til inspiration og udvikling i det lokale arbejde.

 • Debat: Det handler både om løn og arbejdsvilkår, hvis vi skal have flere uddannede lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/debat-det-handler-baade-om-loen-og-arbejdsvilkaar-hvis-vi-skal-have-flere-uddannede-laerere-i-folkeskolen 29. februar 2024

  Det er helt afgørende, at vi får skabt rammer og arbejdsvilkår, der gør det attraktivt at blive og være lærer i folkeskolen. Alligevel møder jeg ved forhandlingsbordet arbejdsgivere, der slår sig i tøjret, hver gang løsningerne kræver noget af dem, skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i et debatindlæg i Arbejderen.

 • Bestil en SPARK-konsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/bestil-en-spark-konsulent 22. september 2023

  SPARK yder støtte til seks temaer: Forandringer og omstillinger, samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, risiko for vold og trusler, arbejdets indhold, omfang og udførelse, chikane og alenearbejde.


 • Her vises 31 til 40 ud af 99

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udvalgte emner