Arbejdsmiljø

 • Elevernes trivsel og arbejdsmiljøet bør være topfokus ved genåbning af skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/elevernes-trivsel-og-arbejdsmiljoeet-boer-vaere-topfokus-ved-genaabning-af-skolen 1. februar 2021

  Danmarks Lærerforening glæder sig over, at der er stort fokus på elevers og læreres arbejdsmiljø ved genåbningen af skolen, samt at bekendtgørelsen om nødundervisning gælder resten af skoleåret. Regeringen bør ifølge foreningen også se på muligheden for at tilføre ekstra midler til at ansætte flere lærere den kommende tid.

 • Husk også UMV

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/husk-ogsaa-umv 17. februar 2021

  Alle skoler og uddannelsessteder skal lave en undervisningsmiljøvurdering hvert tredje år. Det er ledelsens ansvar at vurderingen gennemføres, men opgaven vil ofte ligge sammen med APV'en og dermed være en opgave for arbejdsmiljøorganisationen.

 • Mobning og chikane

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/mobning-og-chikane 28. januar 2020

 • Kemisk APV

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/kemisk-apv 17. februar 2021

 • DLF kræver tydeligere retningslinjer, så medlemmerne kan gå trygt på arbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-kraever-tydeligere-retningslinjer-saa-medlemmerne-kan-gaa-trygt-paa-arbejde 1. december 2021

  I løbet af den seneste uges tid har formand Gordon Ørskov Madsen i forbindelse med den stigende smitte efterlyst tydeligere retningslinjer, så lærerne kan gå trygt på arbejde.

 • Anmeldelse af arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/anmeldelse-af-arbejdsskader 21. august 2019

 • Risikovurdering

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/risikovurdering 21. september 2016

  Risikovurdering er en erfaringsbaseret eller ”sund fornuft” vurdering af ændringer i arbejdet, som er svære at forudse eller først er kendt kort tid før de indtræder.

 • Stress

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/stress 29. oktober 2021

 • Gode fysiske rammer og et godt indeklima

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/gode-fysiske-rammer-og-et-godt-indeklima 25. maj 2017

  Et godt indeklima påvirker elevernes koncentrationsevne og indlæring positivt. Samtidig giver ordentlige fysiske rammer eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå selv komplicerede sammenhænge, og det øger desuden elevernes trivsel.

 • Skole og SFO i samme lokaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/skole-og-sfo-i-samme-hus 3. september 2019

  Deler skole og SFO lokaler eller fællesarealer, er det vigtigt med klare aftaler om oprydning osv. Der skal aftales fælles retningslinier for brugen af fælleslokaler, og gensidig hensyntagen er en forudsætning for et positivt samarbejde mellem skole og fritidsordning.


 • Her vises 61 til 70 ud af 97

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udvalgte emner