Arbejdsmiljø

 • OK-forlig for 140.000 regionalt ansatte

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok-forlig-for-140000-regionalt-ansatte 20. februar 2021

  Forhandlingsfællesskabet har i dag indgået et 3-årigt forlig, der sikrer reallønnen for de regionalt ansatte. Aftalen indeholder bl.a. generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 % i perioden.

 • Samarbejdssystemer – strukturen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su/samarbejds-og-med-udvalg 18. december 2015

 • Lærerkongres sender klart signal til politikerne: Folkeskolens udfordringer skal løses

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/laererkongres-sender-klart-signal-til-politikerne-folkeskolens-udfordringer-skal-loeses 9. november 2022

  Folkeskolen står over for markante udfordringer, der kræver investeringer. Inklusionsudfordringer skal løses, og der skal skabes større overskud hos lærerne. Det er budskaberne fra DLF's kongres til det nyvalgte folketing.

 • Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab 12. marts 2021

  Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man fremadrettet alene vaccinerer efter alder. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen mener ikke, at det er rimeligt.

 • Gratis tilbud til kredse: Styrk skolens kerneopgave med en undersøgelse af den professionelle kapital på kommunens skoler

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionel-kapital 30. november 2018

  Har din kommunes skoler de bedste rammer for at lave god undervisning? Få det undersøgt ved hjælp af en undersøgelse af skolernes professionelle kapital. Næsten 300 skoler i hele landet har allerede været igennem forløbet med markant succes. Du kan også nå det. Læs mere herunder.

 • Kontaktoplysninger: Ansatte i sekretariatet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet/kontaktoplysninger-ansatte-i-sekretariatet 5. december 2022

  Se oversigt over alle medarbejdere i Danmarks Lærerforenings sekretariat.

 • Brev fra ministeren og KL: Vigtigt med fokus på hygiejne og sikkerhed på skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/brev-fra-ministeren-og-kl-til-alle-landets-skoler 2. november 2020

  Lærerne skal være trygge ved at gå på arbejde, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen i fælles brev til alle landets skoler.

 • Medlemsundersøgelse: Alt for få kender til retningslinjer om forebyggelse af seksuel chikane

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/medlemsundersoegelse-alt-for-faa-kender-til-retningslinjer-om-forebyggelse-af-seksuel-chikane 10. november 2020

  Syv ud af ti lærere kender ikke til retningslinjerne om forebyggelse af seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen viser også, at kun 4,1 procent af de adspurgte har oplevet seksuel chikane.

 • Danmarks Lærerforening: Vigtigt med en forsigtig genåbning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/danmarks-laererforening-vigtigt-med-en-forsigtig-genaabning 24. februar 2021

  Vi skal åbne skolen sikkert. Derfor bakker Danmarks Lærerforening op om regeringens køreplan for den delvise genåbning af blandt andet folkeskolen.

 • Danmarks Lærerforening: Skolerne kan ikke vente til det nye år på flere test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test 17. december 2021

  Danmarks Lærerforening vil have fart på testindsatsen på skolerne for de lærere og elever, der fortsat møder fysisk op i nødpasning og på specialskoler.


 • Her vises 71 til 80 ud af 97

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Udvalgte emner