Dagpenge

 • Ledig

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ledig 16. november 2020

  Det er a-kassen, der udbetaler dine dagpenge og hjælper dig, hvis du bliver ledig.

 • Time- og dagpenge

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/tjenesterejser-og-transport/time-og-dagpenge 16. januar 2024

  Du kan have ret til time- og dagpenge, når du er på tjenesterejse.

 • Fritagelse for betaling af kontingent

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/fritagelse-for-kontingentbetaling 3. august 2017

  Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder blive fritaget for kontingentbetaling i en periode

 • Nedsat kontingent

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/nedsaettelse-af-kontingent 3. august 2017

  Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder få nedsat dit kontingent i en periode

 • Nye regler for barselsorlov fra 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/nye-regler-for-barselsorlov-fra-d-2-august-2022 3. marts 2022

  Folketinget vedtog i marts 2022 nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.

 • Sygdom og ulykke i familien

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/sygdom-og-ulykke-i-familien 10. maj 2021

  Hvis et nært familiemedlem er ude for en akut ulykke eller bliver alvorligt syg, kan du få fri fra dit arbejde. Der er forskellige regler og muligheder for fravær ved sygdom og ulykke i familien, og du bør derfor kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

 • Særligt for kommende adoptanter

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/saerligt-for-kommende-adoptanter 10. maj 2021

  Som adoptant er du i udgangspunktet omfattet af samme regler for orlov, som biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder har bestemt, at du som adoptant eller adopterende ægtefælle i en periode skal være i hjemmet.

 • Ferie

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie 27. marts 2019

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Regler for barselsorlov før august 2022

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/regler-for-barselsorlov-foer-august-2022 10. maj 2021

  Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.


 • Her vises 1 til 10 ud af 16

  1 2

Udvalgte emner