Dorte Lange

 • Formandskab og forretningsudvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 16. december 2020

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

 • Udvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/udvalg 15. september 2021

  Hovedstyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og tre faglige udvalg, overenskomstudvalget, undervisningsudvalget og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

 • DLF: Vi skal finde et bedre redskab end de nationale test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/dlf-vi-skal-finde-et-bedre-redskab-end-de-nationale-test 6. februar 2020

  Evalueringen af de nationale test viser, at testene i deres nuværende form er så usikre, at rådgivningsgruppen bag evalueringen anbefaler, at man stopper med at bruge dem. Danmarks Lærerforening bakker op om denne anbefaling.

 • Den internationale fagbevægelse for lærere

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde/internationale-laererorganisationer 9. januar 2018

  Danmarks Lærerforening arbejder for at styrke den internationale fagbevægelse. Gennem de internationale organisationer for lærerfagforeninger på globalt, europæisk og nordisk niveau arbejder vi for at styrke lærernes stemme internationalt.

 • Verdensmål 12 og madkundskab

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal/verdensmaal-12-og-madkundskab 13. oktober 2021

  Få fokus på bæredygtighed og Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 • Debat: 5. oktober fejrer vi Lærerens Dag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/debat-laererne-har-brug-for-anerkendelse-og-raaderum 4. oktober 2018

  Skal lærerne kunne lykkes med deres vigtige opgave, kræver det anerkendelse - ikke blot på Lærerens Dag, men hele året. Sådan skriver Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Debat: 5. oktober er Lærerens dag både herhjemme og internationalt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/5-oktober-er-laererens-dag-baade-herhjemme-og-internationalt 5. oktober 2021

  FN har indstiftet den internationale Lærerens dag 5. oktober, og i hele verden fejres lærerne i dag for det fantastiske arbejdede, de hver dag yder for vores børn og vores samfund, skriver Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, og Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS.

 • Debat: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/debat-styrk-folkeskolens-inklusionsmuligheder 13. juni 2019

  Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver DLF, Skole og Forældre og Skolelederforeningen.

 • Tema: Mød DLF på Folkemødet 2015

  Sti: https://www.dlf.org/emneord/dorte-lange 1. november 2017

 • Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling 4. oktober 2021

  Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.


 • Her vises 11 til 20 ud af 26

  1 2 3

Udvalgte emner